Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltFlere utstillingsanmeldelser gjennom KAM

Flere utstillingsanmeldelser gjennom KAM

I løpet av høsten 2018 og våren 2019 publiserte Museumsnytt 15 utstillingskritikker på museumsnytt.no gjennom et eget kritikkprosjekt.

ANMELDT! KAM-prosjektetHar du sett en anmeldelse på museumsnytt.no med dette stempelet? Da er det en KAM-kritikk. Prosjektet KAM – kritikk av museumsutstillinger, er nå avsluttet. Resultatene består av alle anmeldelsene som er publisert og sluttpublikasjonen Kritikkverdig? Nye perspektiver på kritikk av museumsutstillinger (pdf)

Nederst i denne artikkelen finner du en oppdatert liste over alle anmeldelsene i KAM-prosjektet.

Anmeldelsene og sluttpublikasjonen er produsert av ei gruppe på seks engasjerte og kompetente kritikere, som har utgjort kjernen i KAM-prosjektet.

Hva er museumskritikk og KAM?

KAM-prosjektet har fått støtte av Kulturrådet og Fritt Ord.

Formålet har vært å utvikle sjangeren museumskritikk / museumsutstillingskritikk. Hva skiller museumskritikk fra teaterkritikk og litteraturkritikk? Hva ligner? Fins det kriterier for ei god museumsutstilling? Og hva med ulikhetene mellom museene og utstillingene både i fagområde, størrelse, ressurser og ambisjoner? Og forskjellene mellom basisutstillinger og midlertidige utstillinger. Hvordan skal kritikerne forholde seg til disse ulikhetene?

Prosjektet skulle være utprøvende og eksperimenterende, også i sjanger og format. Det betyr at anmeldelsene spriker i fokus, lengde og type tekst. Vi har prøvd å skrive kritikk som dikt, vi har lagd en lydanmeldelse og vi har testet ut instagram som kanal for kritikk.

Det største fokuset i prosjektet har nok likevel ligget på utforskingen av hva museumskritikk kan være. Hva definerer sjangeren, og finnes det kriterier man kan støtte seg til når man anmelder? En av målsetningene var å utvikle sjangeren, og bidra med verktøy. Vi håper at sluttpublikasjonen Kritikkverdig? – med én refleksjonsartikkel fra hver av anmelderne – kan bli et nyttig verktøy for andre anmeldere også på sikt.

Hvorfor KAM?

Et problem med all kritikk er at den i for liten grad blir lest, dette gjelder alle sjangre. Hvordan gjør vi kritikken relevant? Og hvordan når vi ut til folk? Og kunne vi klart å skape debatt? Et av målene med prosjektet er å bidra til å øke den offentlige samtalen om museumsutstillinger og finne nye måter å nå publikum på.

Når samfunnet bruker halvannen milliard av skattepengene våre til museer årlig, så kan vi ikke la være å vurdere kvaliteten på det de leverer av formidling. Vi kan ikke bare skrive hyggelige reportasjer, eller tåredryppende artikler om manglende bevilgninger eller museumsbygninger som ramler sammen. Museene trenger korrektiver. Jeg siterer min egen lederkommentar i Museumsnytt nr. 5/2017:

«Museene representerer en maktfaktor i formidlingen av natur- og kulturhistorie. Likevel foregår det altså ingen offentlig samtale om utstillingenes kvalitet, eller vurderinger av hvordan museene bidrar til meningsdannelse. Uten kritikk og kvalifiserte vurderinger blir museenes makt i historieskriving, vinkling og formidling, stående ukorrigert og u-utfordret.»

Derfor er dette prosjektet like mye for museene som for publikum. For det første slik at de kan lære noe av de konkrete anmeldelsene som kommer. For det andre – hvis vi klarer å bidra til økt diskurs – så kan museenes arbeid bli satt på dagsorden, tatt alvorlig, og vurdert med et kritisk blikk, også fra andre enn anmelderne.

Praktisk gjennomføring av prosjektet

Prosjektet startet våren 2018 og har vart i halvannet år. Kritikerne har i løpet av perioden skrevet 2-3 anmeldelser hver, og har samarbeidet underveis om tekster, metode og sjangerutvikling. En del av spørsmålene vi har diskutert internt har vi også forsøkt å dele med leserne i sosiale medier.

Prosjektet hadde følgende definerte målsetninger:

» Utvikle kvalitetskriterier eller knipper av kvalitetskriterier for sjangeren.

» Utvikle verktøy for kritikk og slik heve anmelderkompetansen utover gruppa.

» Skape flere kritiske samtaler om museumsutstillinger.

» Nå flere aktører som snakker om museumsutstillinger.

» Skape dialog med museene, bidra til at museene blir vant til å motta kritikk og lærer seg å utnytte den til å skape bedre utstillinger.

KAM-prosjektet har fått støtte av Fritt Ord og Kulturrådet.


Disse utstillingene er anmeldt i KAM-prosjektet

 

Slavegjort. KUBEN, Arendal (5. juli 2019)

Víkingr. Kulturhistorisk Museum, Oslo (26. juni 2019)

Klima for endring. Norsk Oljemuseum, Stavanger (24. juni 2019)

Karolinerna – krig och konflikt. Jamtli, Östersund (29. mai 2019)

Fremtidens mat och dryck. Spritmuseet, Stockholm (8. mai 2019)

Norsk industriarbeidermuseum. (12. april 2019)

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser. Norsk Teknisk Museum (desember-18/januar-19)

Kroppen som slagmark. Nobel Fredssenter (21. desember 2018)

Ulvetider. Norsk skogmuseum (Anno Museum) (20. desember 2018)

Fargerikt fellesskap, kvitt raseri. Valdres folkemuseum (Valdresmusea) (8. desember 2018)

Det store fallet. Fredriksten Museum (Østfoldmuseene) (7. desember 2018)

Arv. Tromsø Museum (15. november 2018)

#hedmarking. Glomdalsmuseet (Anno Museum) (22. oktober 2018)

Ferdaminne frå Troja til Vestlandet. Olav H. Haugesenteret (Nynorsk kultursentrum) (2. oktober 2018)

Livets tre. Naturhistorisk museum, UiO (20. september 2018)


Folka i KAM-prosjektet:

Christer Dynna – anmelder
Hege B. Huseby – anmelder
Per A.D. Jynge – anmelder
Elise Matilde Lund – anmelder
Eivind Myklebust – anmelder
Carline Tromp – anmelder
Amund Pedersen – prosjektkoordinator
Signy Norendal – redaktør og prosjektleder

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser