Flere utstillingsanmeldelser gjennom KAM

I løpet av høsten 2018 og våren 2019 vil det bli publisert om lag 16 museumsanmeldelser på museumsnytt.no, gjennom KAM-prosjektet – Kritikk av museumsutstillinger.

ANMELDT! KAM-prosjektet

I løpet av høsten 2018 og våren 2019 vil det bli publisert om lag 16 museumsanmeldelser på museumsnytt.no.

Anmeldelsene blir produsert av ei gruppe på seks engasjerte og kompetente kritikere, som utgjør kjernen i prosjektet Kritikk av museumsutstillinger (KAM-prosjektet).

Hva er museumskritikk?

KAM er et prosjekt som søker å utvikle sjangeren museumskritikk / museumsutstillingskritikk. Hva skiller museumskritikk fra teaterkritikk og litteraturkritikk? Hva ligner? Fins det kriterier for ei god museumsutstilling? Og hva med ulikhetene mellom museene og utstillingene både i fagområde, størrelse, ressurser og ambisjoner? Og forskjellene mellom basisutstillinger og midlertidige utstillinger. Hvordan skal kritikerne forholde seg til disse ulikhetene?

Prosjektet skal være utprøvende og eksperimenterende, også i sjanger og format. Det betyr at anmeldelsene kommer til å sprike i fokus, lengde og type tekst.

Offentlig samtale om museumsutstillinger

Et problem med all kritikk er at den i for liten grad blir lest, dette gjelder alle sjangre. Hvordan gjør vi kritikken relevant? Og hvordan når vi ut til folk? Og kunne vi klart å skape debatt? Et av målene med prosjektet er å bidra til å øke den offentlige samtalen om museumsutstillinger og finne nye måter å nå publikum på.

Vi ønsker derfor også å høre fra andre som har noe på hjertet om temaet, enten det er om anmeldelse av utstillinger generelt eller kommenterer til noen av anmeldelsene. Ta kontakt med redaktør Signy Norendal på post@museumsnytt.no.

Sparring for museene

Når samfunnet bruker halvannen milliard av skattepengene våre til museer årlig, og museene produserer oppunder 1000 nye utstillinger i året, så kan vi ikke la være å vurdere kvaliteten på det de leverer. Vi kan ikke bare skrive hyggelige reportasjer, eller tåredryppende artikler om manglende bevilgninger eller museumsbygninger som ramler sammen. Museene trenger korrektiver. Jeg siterer min egen lederkommentar i Museumsnytt nr. 5/2017:

«Museene representerer en maktfaktor i formidlingen av natur- og kulturhistorie. Likevel foregår det altså ingen offentlig samtale om utstillingenes kvalitet, eller vurderinger av hvordan museene bidrar til meningsdannelse. Uten kritikk og kvalifiserte vurderinger blir museenes makt i historieskriving, vinkling og formidling, stående ukorrigert og u-utfordret.»

Derfor er dette prosjektet like mye for museene som for publikum. For det første slik at de kan lære noe av de konkrete anmeldelsene som kommer. For det andre – hvis vi klarer å bidra til økt diskurs – så kan museenes arbeid bli satt på dagsorden, tatt alvorlig, og vurdert med et kritisk blikk, også fra andre enn anmelderne.

Praktisk gjennomføring av prosjektet

Prosjektet startet våren 2018 og varer i ca. et år. Kritikerne skal i løpet av perioden skrive 2-3 anmeldelse hver og samarbeider underveis om tekster, metode og sjangerutvikling. En del av spørsmålene vi diskuterer internt vil vi også forsøke å dele med leserne i sosiale medier.

Prosjektet har definert følgende målsetninger:

» Utvikle kvalitetskriterier eller knipper av kvalitetskriterier for sjangeren.

» Utvikle verktøy for kritikk og slik heve anmelderkompetansen utover gruppa.

» Skape flere kritiske samtaler om museumsutstillinger.

» Nå flere aktører som snakker om museumsutstillinger.

» Skape dialog med museene, bidra til at museene blir vant til å motta kritikk og lærer seg å utnytte den til å skape bedre utstillinger.

Erfaringene fra prosjektet vil bli oppsummert i en publikasjon i løpet av 2019.

KAM-prosjektet har fått støtte av Fritt Ord og Kulturrådet.Join the Conversation

4 comments

 1. Vandring i livets tre - Museumsnytt

  […] ANMELDELSE – gjennom KAM-prosjektet […]

 2. Ferdaminne frå Ulvik sommaren 2018 - Museumsnytt

  […] ANMELDELSE – gjennom KAM-prosjektet: […]

 3. #Hedmarkingensomforsvant - Museumsnytt

  […] ANMELDELSE – gjennom KAM-prosjektet […]

 4. Verdifullt søppel - Museumsnytt

  […] ANMELDELSE – gjennom KAM-prosjektet […]