Flere utstillingsanmeldelser gjennom KAM

I løpet av høsten 2018 og våren 2019 vil det bli publisert om lag 16 museumsanmeldelser på museumsnytt.no, gjennom KAM-prosjektet – Kritikk av museumsutstillinger.

ANMELDT! KAM-prosjektet

I løpet av høsten 2018 og våren 2019 er det publisert 15 museumsanmeldelser på museumsnytt.no. Kritikk-delen av prosjektet er med det avsluttet, og en sluttrapport blir publisert i oktober.

(Nederst i denne artikkelen finner du en oppdatert liste over alle anmeldelsene i KAM-prosjektet.)

Anmeldelsene er produsert av ei gruppe på seks engasjerte og kompetente kritikere, som utgjør kjernen i prosjektet Kritikk av museumsutstillinger (KAM-prosjektet).

Hva er museumskritikk?

KAM er et prosjekt som søker å utvikle sjangeren museumskritikk / museumsutstillingskritikk. Hva skiller museumskritikk fra teaterkritikk og litteraturkritikk? Hva ligner? Fins det kriterier for ei god museumsutstilling? Og hva med ulikhetene mellom museene og utstillingene både i fagområde, størrelse, ressurser og ambisjoner? Og forskjellene mellom basisutstillinger og midlertidige utstillinger. Hvordan skal kritikerne forholde seg til disse ulikhetene?

Prosjektet skal være utprøvende og eksperimenterende, også i sjanger og format. Det betyr at anmeldelsene kommer til å sprike i fokus, lengde og type tekst.

Offentlig samtale om museumsutstillinger

Et problem med all kritikk er at den i for liten grad blir lest, dette gjelder alle sjangre. Hvordan gjør vi kritikken relevant? Og hvordan når vi ut til folk? Og kunne vi klart å skape debatt? Et av målene med prosjektet er å bidra til å øke den offentlige samtalen om museumsutstillinger og finne nye måter å nå publikum på.

Vi ønsker derfor også å høre fra andre som har noe på hjertet om temaet, enten det er om anmeldelse av utstillinger generelt eller kommenterer til noen av anmeldelsene. Ta kontakt med redaktør Signy Norendal på post@museumsnytt.no.

Sparring for museene

Når samfunnet bruker halvannen milliard av skattepengene våre til museer årlig, og museene produserer oppunder 1000 nye utstillinger i året, så kan vi ikke la være å vurdere kvaliteten på det de leverer. Vi kan ikke bare skrive hyggelige reportasjer, eller tåredryppende artikler om manglende bevilgninger eller museumsbygninger som ramler sammen. Museene trenger korrektiver. Jeg siterer min egen lederkommentar i Museumsnytt nr. 5/2017:

«Museene representerer en maktfaktor i formidlingen av natur- og kulturhistorie. Likevel foregår det altså ingen offentlig samtale om utstillingenes kvalitet, eller vurderinger av hvordan museene bidrar til meningsdannelse. Uten kritikk og kvalifiserte vurderinger blir museenes makt i historieskriving, vinkling og formidling, stående ukorrigert og u-utfordret.»

Derfor er dette prosjektet like mye for museene som for publikum. For det første slik at de kan lære noe av de konkrete anmeldelsene som kommer. For det andre – hvis vi klarer å bidra til økt diskurs – så kan museenes arbeid bli satt på dagsorden, tatt alvorlig, og vurdert med et kritisk blikk, også fra andre enn anmelderne.

Praktisk gjennomføring av prosjektet

Prosjektet startet våren 2018 og varer i ca. et år. Kritikerne skal i løpet av perioden skrive 2-3 anmeldelse hver og samarbeider underveis om tekster, metode og sjangerutvikling. En del av spørsmålene vi diskuterer internt vil vi også forsøke å dele med leserne i sosiale medier.

Prosjektet har definert følgende målsetninger:

» Utvikle kvalitetskriterier eller knipper av kvalitetskriterier for sjangeren.

» Utvikle verktøy for kritikk og slik heve anmelderkompetansen utover gruppa.

» Skape flere kritiske samtaler om museumsutstillinger.

» Nå flere aktører som snakker om museumsutstillinger.

» Skape dialog med museene, bidra til at museene blir vant til å motta kritikk og lærer seg å utnytte den til å skape bedre utstillinger.

Erfaringene fra prosjektet vil bli oppsummert i en publikasjon i løpet av 2019.

KAM-prosjektet har fått støtte av Fritt Ord og Kulturrådet.


Disse utstillingene er anmeldt i KAM-prosjektet

 

Slavegjort. KUBEN, Arendal (5. juli 2019)

Víkingr. Kulturhistorisk Museum, Oslo (26. juni 2019)

Klima for endring. Norsk Oljemuseum, Stavanger (24. juni 2019)

Karolinerna – krig och konflikt. Jamtli, Östersund (29. mai 2019)

Fremtidens mat och dryck. Spritmuseet, Stockholm (8. mai 2019)

Norsk industriarbeidermuseum. (12. april 2019)

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser. Norsk Teknisk Museum (desember-18/januar-19)

Kroppen som slagmark. Nobel Fredssenter (21. desember 2018)

Ulvetider. Norsk skogmuseum (Anno Museum) (20. desember 2018)

Fargerikt fellesskap, kvitt raseri. Valdres folkemuseum (Valdresmusea) (8. desember 2018)

Det store fallet. Fredriksten Museum (Østfoldmuseene) (7. desember 2018)

Arv. Tromsø Museum (15. november 2018)

#hedmarking. Glomdalsmuseet (Anno Museum) (22. oktober 2018)

Ferdaminne frå Troja til Vestlandet. Olav H. Haugesenteret (Nynorsk kultursentrum) (2. oktober 2018)

Livets tre. Naturhistorisk museum, UiO (20. september 2018)Join the Conversation

15 comments

 1. Vandring i livets tre - Museumsnytt

  […] ANMELDELSE – gjennom KAM-prosjektet […]

 2. Ferdaminne frå Ulvik sommaren 2018 - Museumsnytt

  […] ANMELDELSE – gjennom KAM-prosjektet: […]

 3. #Hedmarkingensomforsvant - Museumsnytt

  […] ANMELDELSE – gjennom KAM-prosjektet […]

 4. Verdifullt søppel - Museumsnytt

  […] ANMELDELSE – gjennom KAM-prosjektet […]

 5. Det store fallet - Museumsnytt

  […] Anmeldelsen er den femte i en rekke museumsutstillingskritikker som vil bli publisert på museumsnytt.no som en del av KAM-prosjektet: Kritikk av museumsutstillinger. Prosjektet har fått støtte av Kulturrådet og Fritt Ord. Les mer om prosjektet her: Flere utstillingsanmeldelser gjennom KAM […]

 6. Det brenner i Valdres - Museumsnytt

  […] – gjennom KAM-prosjektet: «Fargerikt fellesskap – kvitt raseri», Valdres […]

 7. Ulvetider - Museumsnytt

  […] – gjennom KAM-prosjektet: «Ulvetider», Norsk skogmuseum […]

 8. Nesten umulig å formidle fra - Museumsnytt

  […] – gjennom KAM-prosjektet: «Kroppen som slagmark», Nobel […]

 9. FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser - Museumsnytt

  […] – gjennom KAM-prosjektet: «Kroppen som slagmark», Nobel […]

 10. Kunst og arbeid - Museumsnytt

  […] – gjennom KAM-prosjektet: Norsk […]

 11. Fremtidens mat og drikke - Museumsnytt

  […] – gjennom KAM-prosjektet: «Fremtidens mat och dryck», Spritmuseet […]

 12. Når krig blir kostymedrama - Museumsnytt

  […] – gjennom KAM-prosjektet: «Karolinerna – krig och konflikt» Jamtli, […]

 13. For store spørsmål, for lite rom - Museumsnytt

  […] – gjennom KAM-prosjektet: «Klima for endring» Norsk Oljemuseum, […]

 14. Vikingkvadet - Museumsnytt

  […] Anmeldelsen er den fjortende i en rekke museumsutstillingskritikker som vil bli publisert på museumsnytt.no som en del av KAM-prosjektet: Kritikk av museumsutstillinger. Prosjektet har fått støtte av Kulturrådet og Fritt Ord. Les mer om prosjektet her: Flere utstillingsanmeldelser gjennom KAM […]

 15. Viker unna de vesentlige debattene - Museumsnytt

  […] – gjennom KAM-prosjektet: «Slavegjort», KUBEN, […]