Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltVisste du at...

Visste du at…

MUSEUMSSTATISTIKK: Kva fylke får mest, nestmest og minst av Kulturdepartementet? Kvifor er det nesten bare staten som finansierer musea i Oslo? Kor mykje betaler KUD pr museumsbesøk i dei ulike fylka, og kva 10 museum får mest pengar av KUD?

(Sjå også dei relaterte artiklane Vestlandsoppgjeret, Kven får pengane – og kvifor og Hvordan var det før?)

Visste du at … av Kulturdepartementets driftsmidler til musea i Det nasjonale museumsnettverket i 2017, gjekk 35,3 prosent til Oslo? Sør-Trøndelag fikk nest mest med 8,2 prosent, mens 1,5 % gjekk til Finnmark.

 

 


96 %

Visste du at i Oslo står Kulturdepartementet for 96 prosent av dei offentlege driftsmidla til musea, mens fylke/kommune berre står for 4%?

I Oslo er det ein praksis med deling mellom kommunen og staten, ved at KUD fullfinansierer somme museum, mens Oslo kommune fullfinansierer andre mellom anna Munch-museet og Vigeland-museet. Om desse to musea hadde vore med i statistikken over museum med driftstilskot frå KUD ville fordelinga vore 82/18. (2017-tal)


93 vs 531

I Rogaland bruker Kulturdepartementet 93 kroner pr. museumsbesøk. I Sogn og Fjordane 531.

 


Ti på topp

Kaka viser dei 10 musea som får mest driftsmiddel frå Kulturdepartementet – og kor mykje dei får i høve til alle pengane KUD bruker på driftstilskot til museum. Det grå feltet viser «resten», dvs. at 62 museum deler den grå andelen mellom seg.

Ordinære driftsmiddel frå KUD:
1 481 420 000 kroner delt på 72

(kjelde: Kulturrådets museumsstatistikk 2017)


Sjå også dei relaterte artiklane Vestlandsoppgjeret, Kven får pengane – og kvifor og Hvordan var det før?


Tabellane og oversiktene i denne artikkelen er henta frå papirutgåva av Museumsnytt (nr. 1-2019). Kontakt redaksjonen for abonnement (kr. 300,- pr år)

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser