Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
ReportasjeHISTORIA OM VIKINGFUNNA

HISTORIA OM VIKINGFUNNA

Soga om behandlinga av dei tre store vikingfunna i Noreg, dei best bevarte vikingskipa i verda, er over 100 år med kamp for å bevare skattene forsvarleg og i tråd med den internasjonale betydninga av funna.

(Les også artiklene Tid for ettertanke og Soga om vikingskipa)

Ca år 820: Osebergskipet blir bygd på sørvest-landet

834: Osebergskipet vert begravd som gravskip for to velståande kvinner. I skipet er også ei rekke gjenstandar, mellom anna eit vevd praktteppe, gårds- og kjøkkenutstyr, tre sledar, ei vogn og eit stort tal dyr.

Ca år 890: Gokstadskipet blir bygd.

Ca år 900: Gokstadskipet blir brukt som gravskip for ein rik og mektig mann, i grava var også sleder, utstyr og fleire dyr, mellom anna to påfuglar.

Ca 910: Tuneskipet vert bygd

1867: Tuneskipet vert funne på Rolvsøy, i ein uvanleg stor gravhaug. Utgravinga var den fyrste av eit vikingskip, og skipet fekk røff behandling og skader. Fleire av gjenstandane som var i skipet forsvann under utgravinga, og dei ein har igjen er i svært dårleg stand.

1879: Gokstadskipet blir funne på garden Gokstad i Sandefjord. Våren etter startar den arkeologiske utgraving av Gokstadskipet. Skipet blir etterkvart gjenoppbygd, og om lag 80 prosent av det er det originale treverket.

1898: Det blir vedtatt å bygge Historisk museum, men det skal ikkje romme dei to vikingskipa. Museet står ferdig på Tullinløkka i 1904

1903: Osebergskipet blir funne på garden Lille Oseberg i Vestfold av gardbrukar Oskar Rom og arkeolog Gabriel Gustafson

1904: Gravhaugen vert utgravd, og får stor merksemd. Det tek 21 år å preparere og restaurere skipet og gjenstandane. Skipsdelane blei dampa og pressa tilbake til opprinneleg form, og sett saman att. Det ferdig restaurerte skipet består av 90 prosent originalt treverk, og mange av dei originale naglane blei brukt. Gjenstandane vart konservert med den mest moderne metoden på den tida, og kokt i alunløysing. Det har gjort at gjenstandane i dag er svært skjøre, med konsistens om lag som knekkebrød.

1904-> Vikingskipa blir framleis oppbevart i provisoriske bygg ved universitetet.

Vikingskipa vert lenge oppbevart i provisoriske bygg ved universitetet i Oslo, i universitetshagen. Foto: ukjent person/Oslo Museum
Vikingskipa vert lenge oppbevart i provisoriske bygg ved universitetet i Oslo, i universitetshagen. Foto: ukjent person/Oslo Museum

1913: Universitetet besluttar å bygge nytt museum til vikingskipa på Bygdøy, og Arnstein Arneberg vinn arkitektkonkurransen.

1916: Oppstartsløyving til museet kjem endelig på statsbudsjettet. Pengane held til fundamenteringsarbeidet for tre av dei fire fløyane.

1926: Regjeringa gir middel til å bygge hallen som Osebergskipet skal stå i. Skipet blir frakta over Oslofjorden på lekter, til stor ståhei og mykje merksemd. Men sidan vil ikkje Stortinget gje meir pengar til museet.

1926 Vikingskipa vert frakta på lekter over Oslofjorden til Bygdøy. Foto KHM
1926 Vikingskipa vert frakta på lekter over Oslofjorden til Bygdøy. Foto KHM

1927: Ved kongelig resolusjon vert det løyvd pengar til delar av bygget frå Kolkraftoverskotsfondet, men meldinga er klar: finansieringa av sluttføringa av museet var «det offentlige uvedkommende».

Vikingskipshuset 1930 – Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum.
Vikingskipshuset 1930 – Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum.

1932: Tre fløyar står ferdige etter at samlingsbestyrar Brøgger har samla inn private middel og tatt lån med sikkerheit i eiga løn. Tune- og Gokstadskipa har fått ein heim.

1957: Fjerde fløy står ferdig etter å ha blitt finansiert av universitetet, og osebergskatten kan visast fram, over 50 år etter den blei funnen

1996: Museumsutvalet rår til at vikingskipa blir verande på Bygdøy.

Vikingskipshuset på Bygdøy slik det står i dag. Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM, UiO
Vikingskipshuset på Bygdøy slik det står i dag. Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM, UiO

2006: Kulturhistorisk museum støttar forslag om nytt middelaldermuseum i Bjørvika, og meiner det er trygt å flytte vikingskipa dit. Riksantikvaren er ueining, og ynskjer å frede skipa og vikingskipshuset.

2012: Ei regjeringsbestilt ekspertutredning rådar imot flytting av skipa. Universitetet i Oslo vedtar å bygge nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.

2014: Statsbygg lyser ut arkitektkonkurranse, og to år seinare vinn AART architects oppdraget.

2016: Det blir oppdaga nye sprekker i skipa, og dei får seinare ekstra støtter for å hindre at dei rører seg meir.

2018: Vikingtidsmuseet kjem ikkje med i statsbudsjettet for 2019. Museet, fagfolk og Riksantikvaren fortset å slå alarm om tilstanden til skipa.

2019: Granavolden-plattforma slår fast at regjeringa vil starte bygginga, og det vert bevilga pengar til oppstartsprosjektet i statsbudsjettet for 2020.


(Les også artiklene Tid for ettertanke og Soga om vikingskipa)


Artikkelen er henta frå hovedsaken i papirutgåva av Museumsnytt, nr. 3/2019. Kontakt redaksjonen for abonnement (kr. 300 i året)

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Forrige artikkel
Neste artikkel
Annonse