Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
HovedsakenKunst og mangfold i Nord-Norge

Kunst og mangfold i Nord-Norge

Kunst i nord er navnet på en av de uttalte satsingene til departementet i den nye museumsmeldinga.

I lanseringstalen sin 26. mars for stortingsmeldinga «Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid», sa kulturminister Abid Q. Raja: «Mitt store prosjekt for kulturlivet er å gjennomføre et krafttak for mangfold. Dette handler også om tilgjengelighet. Og i nord handler dette også om en reell satsing på kunst. Vi MÅ bedre den fysiske infrastrukturen for relevante institusjoner og lokasjoner. Vi vil vurdere organisatoriske grep, og vi vil vurdere tilførsel av driftsmidler for å sikre at institusjoner kan ta i bruk nye, utvidede eller rehabiliterte bygninger.»

Se relaterte artikler: Museumsmeldinga har kommet og Museumsforskning: check

De konkrete tiltakene i Kunst i nord-satsinga er:

  1. Nordnorsk kunstmuseum: Her ønsker departementet både å rehabilitere og utvide, eventuelt bygge nytt, i Tromsø. I tillegg ønsker de å legge til rette for en formidlingsavdeling i Bodø, og en i Longyearbyen.
  2. Samisk kunstmuseum: Regjeringa mener det er nødvendig å utvide og rehabilitere RiddoDuottarMuseat (RDM) i Karasjok, for å gjøre plass til formidling av den samiske kunstsamlinga til Sametinget som RDM i dag forvalter og står på magasin.
  3. Saviomuseet: Regjeringa vil prioritere å få på plass et tilbygg til Grenselandmuseet i Kirkenes for å kunne stille ut mer av den store samlingen av Johan Andreas Savios kunst eid av Sør-Varanger kommune.

Mangfoldskunst ikke inkludert

– Det at det satses på kunst i nord er helt strålende, sier Sabrina van der Ley, direktør ved Sør-Troms museum.

Samtidig hadde hun ønsket seg at Sør-Troms Museums arbeid med Trastad samlinger og Outsider Art var en del av satsingen. I mange år har Trastad Samlinger arbeidet for mangfold, inkludering og deltakelse av marginaliserte grupper i norsk kunst- og kulturliv og er i dag Nasjonalt senter for Outsider Art. Trastad Samlingers faglige museums- og utstillingsarbeid i inn- og utland baserer seg på en egen Outsider Art kunstsamling som har sitt utspring i det kreative miljøet som fantes ved Trastad Gård, Nord-Norges sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede fra 1954-1991.

For fjerde år på rad søker museet i år driftsmidler til et nasjonalt senter for Outsider Art, som omfatter drift av en kunsthall i Harstad.

– I lys av departementets satsinger, både på mangfold og kunst i nord, håper vi at våre prosjekter også kan inkluderes i prioriteringene framover, sier van der Ley.

Hun mener det er åpenbart at deres arbeid med «utenfor-kunst» bidrar til inkludering og mangfold og deltakelse for marginaliserte grupper i kunst- og kulturlivet.

– Neste steg er et publikumstilbygg på museet Trastad Samlinger i Kvæfjord. Her kommer vi til å søke investeringsmidler fra Nasjonale Kulturbygg post 74. Men det skjer først i 2022, sier hun.

There will be

At museumsmeldinga inneholdt en såpass omfattende satsing på utvidelse av Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM), kom muligens som en overraskelse på mange. Aller mest på grunn av de urolighetene som har preget museet det siste året, hvor tidligere direktør Jérémie Mc- Gowan plutselig måtte fratre stillingen uten begrunnelse fra styret. Det har vært søksmål og forlik, og en svært betent debatt. Flere styremedlemmer har gått fra styret og både kunstnere i Nord-Norge og ansatte ved museet har uttrykt mistillit til styreleder. Til Stortinget har kulturministeren imidlertid insistert på at styret fortsatt har hans tillit, og i begynnelsen av mai ble det kjent at museet har ansatt en ny direktør; Oca-direktør Katya Garcia-Antón. Tross bråket ved museet, har altså departementet valgt å satse på en utvidelse av museet – både i eksisterende bygg i Tromsø – men også med nye visningsarenaer i Nordland og på Svalbard.

RiddoDuottarMuseat (RDM) kan også juble, siden meldinga legger opp til å bygge ut museet i Karasjok for å kunne stille ut den samiske kunstsamlingen som museet forvalter på vegne av Sametinget. Vi får med andre ord et samisk kunstmuseum, en mangel i museumslandskapet som mange har kjempet for i årevis. En av Nordnorsk Kunstmuseums tidligere direktør McGowans mest omtalte prosjekter var «There Is No» i 2017, en utstilling fra et ikke-eksisterende samisk kunstmuseum, i samarbeid med nettopp RDM. Dette var en utstilling hvor NNKM i en periode «var» et samisk kunstmuseum. Tittelen spilte blant annet på det faktum at det ikke finnes noe samisk kunstmuseum.

Prosessen godt i gang

– Vi er svært begeistret for Kunst i nord-satsingen. Og når det gjelder NNKM, håper vi at de først vil få litt arbeidsro nå. Så gleder jeg meg også til å samarbeide med den nye direktøren i framtiden, sier Anne May Olli, direktør for RiddoDuottarMuseat.

Selv arbeider hun nå med tilbakemeldinger til Statsbygg i forbindelse med ferdigstillelse av konseptutredning for museumsbygget i Karasjok. Hun håper den blir ferdig nå på vårparten, slik at den kan behandles av sametingets plenum i juni og Kulturdepartementet etter sommeren.

– Vi er altså i en tidlig fase, og vi har fått tydelige signaler på at veien frem til et ferdig bygg vil ta noen år. Jeg er veldig glad for at vi har kommet i gang og vi har mye arbeid foran oss.

Hun er også veldig glad for at Savio-museet skal få større lokaler.

– Dette er absolutt nødvendig, sier hun. Etter at Savio-samlingen fikk en større tilvekst i 2016, har de hatt behov for utvidelse av utstillingslokalene sine ved Grenselandmuseet.


Se relaterte artikler: Museumsmeldinga har kommet og Museumsforskning: check


Artikkelen er hentet fra papirutgaven av Museumsnytt (nr. 2-2021). Kontakt redaksjonen for abonnement på kr. 300,- i året.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse