Wow-effekt

Nå skal museene skape virtuelle opplevelser med wow-effekt.

Person med VR-briller "inne i" et spill

Kultur-IT skal utvikle tjenesten VirtueltMuseum, sammen med Museene i Akershus (MiA), Østfoldmuseene og Anno museum. VirtueltMuseum skal bli en felles nasjonal plattform som gjør det enklere for museene å lage digital formidling med wow-effekt for publikum, skriver Kultur-IT på sine nettsider. Prosjektet skal gå over to år og har fått 11,6 mill. kroner i støtte av Sparebankstiftelsen DNB.



Join the Conversation

1 comment

  1. Felles retningslinjer for 3D-digitalisering av kulturarven - Museumsnytt

    […] Hovedgård og bygningene til det gamle leprahospitalet St. Jørgens, nå Lepramuseet. Den nye satsingen VirtueltMuseum skal blant annet samle museenes satsinger på formidling med […]