søndag, 28. november, 2021

MENY

søndag, 28. november, 2021
AktueltVikariat som ansvarlig redaktør i Museumsnytt

Vikariat som ansvarlig redaktør i Museumsnytt

Museumsnytts redaktør går ut i ett års permisjon fra 1. september, vi søker derfor hennes vikar.


STILLINGSANNONSE:


Museumsnytt er et redaksjonelt uavhengig kulturtidsskrift. Bladet tar for seg museumssektoren i hele landet med artikler om museumsfaglige og fagpolitiske spørsmål, utstillingskritikk, reportasjer, debattstoff og fagkronikker. Målgruppen er museumsfolk, kulturarbeidere, politikere og publikum for øvrig. Museumsnytt skal også bidra til å synliggjøre museumssektoren i norsk samfunnsliv og den offentlige debatt.

Museumsnytt utkommer på papir fire ganger i året. På nettsidene www.museumsnytt.no publiseres stoffet fra bladene og i tillegg noen rene nettartikler.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert og erfaren journalist/redaktør med bred interesse for kunnskaps- og kultursektoren generelt og museumssektoren spesielt. Redaktøren er den eneste ansatte i redaksjonen, du bør derfor være både allsidig, fleksibel og gjennomføringsdyktig. Du må både kunne skrive selv, kjøpe inn, hente inn og redigere stoff fra frilansere og fagfolk, og samtidig håndtere en rekke arbeidsoppgaver av både redaksjonell og administrativ art. Nettsider og sosiale medier drives enkelt og på lavbudsjett, det er derfor ønskelig at du har digital interesse og kompetanse. Søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

  • Redaksjonelt ansvar for papirutgavene.
  • Redaksjonelt ansvar for nettsider og sosiale medier.
  • Rekruttere og utvikle skribenter og kritikere for å videreutvikle bladet redaksjonelt.
  • Koordinere formgivning, trykk og distribusjon, og være i dialog med bladets annonseselger.
  • Budsjettansvar for bladets driftsbudsjett, rapportere underveis til styret og bidra til rapportering og søknader om driftsstøtte til Kulturrådet.
  • Ansvar for å håndtere og oppdatere adresseregister og distribusjonslister.
  • Tilrettelegge for synlighet og deltagelse i media, og styrke Museumsnytts rolle som en viktig stemme i offentligheten.

Om bladet og utgiveren

Museumsnytt gis ut av ABM-media AS, redigeres etter redaktørplakaten og er medlem i Fagpressen og Tidsskriftforeningen.

Bladet ble etablert i 1951 som medlemsblad av Norges museumsforbund. ABM-media ble etablert i 2007, med Museumsforbundet som en av eierne. Museumsnytt går fortsatt ut til alle medlemmene av forbundet.

Opplaget er på 2391.

Det er ønskelig med oppstart 1. september.

Betingelser:

Lønn etter avtale og pensjonssparing gjennom KLP.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Søknadsfrist:

Mandag 21. juni 2021.Søknad med CV, kopier av attest og vitnemål, og eventuelle arbeidsprøver sendes til: post@abm-media.no

 

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse