lørdag, 27. november, 2021

MENY

lørdag, 27. november, 2021
Museumsnytt anbefalerUtstillingsproduksjon som forskningsprosess

Utstillingsproduksjon som forskningsprosess

Via utallige innganger har produksjon og bruk av en utstilling et uuttømt potensial til å skape kritisk refleksjon.


 

Mattias Bäckström
Att bygga innehåll med utställningar. Utställningsproduktion som forskningsprocess.
Nordic Academic Press, 2016.
298 s. inkl. registre.

I denne ganske teoritunge boken settes utstillingens ulike deler – idé, produksjon, bruk, evaluering, seminarer foredrag osv. – inn som et tverrfaglig omdreiningspunkt for forskning ved kulturhistoriske museer. Forfatteren Mattias Bäckström, som er idéhistoriker med mange års museumspraksis, spør: «Hur kan forskningsmässigt innehåll byggas i och genom utställningsproduktioner?» Svaret ligger i en bred angrepsvinkel hvor utstillingen ses som forskningsvirksomhet på den ene siden, og som forskningsobjekt på den andre. Bare på det siste området ligger det en overflod av teorier og begreper til grunn (forfatteren har grafisk listet opp flere hundre på s. 138-139). Man bør likevel begynne med første del, hvor forfatteren legger grunnlaget for sine argumenter. Og han går dypt inn i forestillinger om hva forskning er, og ulike typer kunnskapsproduksjon. Med støtte i Irit Rogoffs påpekning av glidende overganger mellom «kunnskapsproduksjon», «forskning», «the educational turn» osv, etablerer Bäckström som en plattform at all frembringelse av kunnskap er situert og gis føringer av prosjektet som den oppstår i. Via utallige innganger har dermed også produksjon og bruk av en utstilling et uuttømt potensial til å skape kritisk refleksjon. Alt som ledd i et frigjørende prosjekt. Bäckström bygger på nordiske og internasjonale teoretikere som det i bokens ånd opplyses grundig om.

Anbefalt av Eyvind Bagle, nestleder ved Norsk Maritimt Museum og medlem i Museumsnytts redaksjonsråd

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse