museumsnyttlogo_554x

TRADISJON

1800-TALLSMOTE: Eksempel på høy rynkelue med pynteblonde, som ble festet under haka. Foto: Toril C. Skaaraas Hofseth, Anno museum

TRADISJON: Innflytteren Randine Lovise Bredesen (1810-1910) fra Romerike er et eksempel på hvordan hodeplaggbrukere fulgte
lokale tradisjoner. Foto: Anno Museum

SLÅENDE
VELKOMMEN