museumsnyttlogo_554x

EKSEMPLER

1800-TALLSMOTE: Eksempel på høy rynkelue med pynteblonde, som ble festet under haka. Foto: Toril C. Skaaraas Hofseth, Anno museum

EKSEMPLER på hodeplagg fra området er sentralt plassert i utstillingsrommet Foto: Toril C. Skaaraas Hofseth, Anno museum

1800-TALLSMOTE
HØYE RYNKELUER