museumsnyttlogo_554x
Tid for ettertanke Ola_Fjeldheim

Ola_Fjeldheim

EKSTRA STØTTE: I kjellaren på Vikingskipshuset er taket støtt opp med byggsøyler for å bøte på rørslene i golvet i utstillingssalane. Foto: Maria Pile Svåsand. 

BILLETTINNTEKTER: Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, lurer på kvifor museets billettinntekter ikkje har kunna bidra til betre sikring av vikingskatten. Foto: privat

MYE_FOLK_Foto_Eirik_Irgens_Johnsen_KHM
s_13Universitetshaven1