museumsnyttlogo_554x

Museumsnytt er Norges eneste magasin for og om museum. Det henvender seg til museumsansatte og -interesserte, er redaksjonelt uavhengig og utgitt siden 1951.

Museumsnytt er medlem i og opplagskontrollert av Fagpressen.


Museumsnytt gis ut av ABM-media AS,
er støttet av Kulturrådet og går ut til medlemmer av Norges museumsforbund.

Universitetsgata 14, 0164 OSLO
Telefon: +47 482 58 183
Epost: redaksjonen@museumsnytt.no

© Museumsnytt 2017 - 2021