Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
Vårt prosjektTakk for handelen! Og på gjensyn …

Takk for handelen! Og på gjensyn …

Mer enn 100 år med norsk handelshistorie er nå ordnet og tilgjengeliggjort etter å ha ligget nedpakket og urørt i magasinene til Museum Vest i flere tiår.

Det er arkivene etter Stiftelsen Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum som har blitt hentet opp av flytteeskene, gjennom det omfattende arkivprosjektet «Takk for handelen! Og på gjensyn… Bevaring av arkiver fra norsk handelsnæring». Prosjektet har pågått det siste året ved Museum Vest, og arkivene ble publisert på Arkivportalen tidligere i høst.

Overført til fylkesarkivet

Som ledd i en økt prioritering av museets samlinger ble det i 2018 besluttet at arkivet etter Stiftelsen Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum skulle overføres til Hordaland fylkesarkiv. Hensikten med prosjektet har vært å gjøre arkivene mer tilgjengelige gjennom den nasjonale søketjenesten Arkivportalen, samt å forbedre bevaringsforholdene. En ordning og registrering av materialet var nødvendig før avhending, og tildeling av utviklingsmidler fra Arkivverket muliggjorde igangsettingen av dette arbeidet høsten 2018. Som koordinerende ledd for privatarkiv i Hordaland har fylkesarkivet bidratt til å løse museets utfordringer knyttet til mengden uordnede arkiv og manglende lagringsplass. Avhendingen sørger for en bedre forvaltning av materialet, og frigjør samtidig museets ressurser og magasinareal til arkivene som faller inn under dets tematiske ansvarsområde. Dette er i tråd med museets ønske om å styrke sin samlingsprofil. Ikke minst er prosjektet verdifullt for å styrke samarbeidet mellom Museum Vest og Hordaland fylkesarkiv som forvaltere av historiske arkiv i regionen.

Museumsplaner ble skrinlagt

Stiftelsen Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum ble til i 1978 og brukte de tre neste tiårene til å samle inn papirarkiv, gjenstander, foto, film og reklamemateriell. Ønsket var å etablere et museum for formidling av norsk handelshistorie og på den måten øke den allmenne forståelsen for handelens og reklamens rolle i samfunnet. Planene for et museum ble dessverre skrinlagt, men den store samlingen bestod. Stiftelsens samarbeid med Norges Fiskerimuseum førte i 2009 til en fusjonering, og samlingen kom på den måten inn under Museum Vests forvaltning.

ANDRE TIEDER: En gang i tiden var det både lov og helt stuerent med reklame for tobakksvarer. Markedsføringen fra J.L. Tiedemanns Tobaksfabrikk på 1950-tallet vitner om et syn på tobakksbruk og helse som er fjernt fra det vi er vant til i dag.
ANDRE TIEDER: En gang i tiden var det både lov og helt stuerent med reklame for tobakksvarer. Markedsføringen fra J.L. Tiedemanns Tobaksfabrikk på 1950-tallet vitner om et syn på tobakksbruk og helse som er fjernt fra det vi er vant til i dag.

Papirarkivene i samlingen består av rundt 190 hyllemeter og 20 arkivskapere, der arkivet etter Norges Handelsstands Forbunds utgjør halvparten. I tillegg finner vi arkiv etter små og store, lokale og nasjonale organisasjoner og virksomheter, deriblant Kolonial- og dagligvareforbundet, Fetevaregrossistenes forening og Parfymehandlernes landsforbund. Materialet inkluderer også plansjer, plakater og annet butikkinteriør, hvorav deler er utlånt til Bymuseet i Bergen sin kolonialutstilling ved Gamle Bergen museum.

Samlingens spenn i tid og innhold muliggjør et unikt innblikk i norsk handelsnærings historie. Flere av forbundenes virksomhet strekker seg tilbake til 1880-tallet. Arkivenes kildeverdi ligger i kunnskapen de kan gi oss om hvordan ulike handelsorganisasjoner har etablert og utviklet seg, og på hvilken måte samfunnsmessige hendelser og endringer har formet næringen gjennom et heltårhundre.

Publisert på Arkivportalen

Mye interessant materiale har åpenbart seg i ordningsarbeidet. Eksempelvis kunne vi lese i møtereferat og saksarkiv etter Tobakk- og Kioskhandlernes Landsforbund hvordan forbudet mot reklame for tobakksvarer fra 1973 ble mottatt av forbundet. Både dette materialet og det innsamlede reklamematerialet gir uttrykk for konsekvensene forbudet fikk for bransjens markedsføring. Videre kunne blant annet 70-, 80- og 90-talls IKEA-kataloger, og leketøys- og dagligvarereklame fra Arvid Skauges reklamesamling speile disse tiårenes boligidealer og forbrukskultur. I arkivet etter Herdahls kolonial på Kongsvinger i Hedmark lå mengder med kvitteringer som kunne fortelle oss hvilkevarer butikken kunne tilby sine lokale kunder.

Selv om mye ordningsarbeid ennå gjenstår er informasjon om alle arkivene i samlingen nå å finne på Arkivportalen. Slik håper vi å synliggjøre potensialet som ligger i materialet etter Stiftelsen Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum, og med det legge til rette for framtidige prosjekter som ønsker å utforske norsk handelsnærings historie.

SJOKOLADEHISTORIE: Bergenes sjokoladehistorie strekker seg over 100 år. Arkivsamlingen byr på en rekke nostalgiske minner, som dette fra 1962.
SJOKOLADEHISTORIE: Bergenes sjokoladehistorie strekker seg over 100 år. Arkivsamlingen byr på en rekke nostalgiske minner, som dette fra 1962.

Artikkelen er hentet fra Museumsnytts papirutgave (nr. 4/2019). Kontakt redaksjonen for abonnement (kr. 300,- pr år). 

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser