museumsnyttlogo_554x
Storskaladigitalisering Lyd_voxrulleavspiller_B_high_foto_Maja_Atterstig_Nasjonalbiblioteket

Lyd_voxrulleavspiller_B_high_foto_Maja_Atterstig_Nasjonalbiblioteket

Studer A-800 avspelar for 8–spors band. Foto: Maja Atterstig, Nasjonalbiblioteket

HEIMEBYGD: Nasjonalbiblioteket bygger også om og optimaliserar avspelingsutstyr i eigen verkstad. Eit eksempel er denne eigenproduserte avspelaren for fonografsylindarar. Foto: Maja Atterstig, Nasjonalbiblioteket

Lyd_lydmagasin_high_foto_Maja_Atterstig_Nasjonalbiblioteket