Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltSkal vurdere samiske museer

Skal vurdere samiske museer

De samiske museene vil i år for første gang bli inkludert i Kulturrådets årlige museumsvurderinger.

Hvert år gjør Kulturrådet en vurdering av museene som får tilskudd av Kulturdepartementet. Vurderingene danner grunnlag for en årlig statusrapport til departementet og har vært offentliggjort siden 2016.

De seks konsoliderte samiske museene har ikke vært med blant museene som har blitt vurdert. Hovedgrunnen til det er at de får sitt statlige tilskudd fra Sametinget og ikke fra Kulturdepartementet, og vurderingene er i utgangspunktet et grunnlagsdokument til departementets budsjettarbeid. Samisk museumslag og flere representanter for de samiske museene har likevel i flere år uttrykt ønske om å bli vurdert på lik linje.

I tildelingsbrevet for 2020 har Kulturdepartementet bedt Kulturrådet om å vurdere også de samiske museene.

Vil synliggjøre situasjonen

Portrettfoto av dame med nordsamisk kofte
GLAD DIREKTØR: Anne May Olli ved RiddoDuottarMuseat. Foto: Frøydis Falch Urbye

Direktør for RiddoDuottarMuseat, Anne May Olli, har etterlyst dette ved flere anledninger.

– Vi har rapportert statistikk til Kulturrådet i mange år, men det har aldri blitt gjort noe med. Så det er kjempeflott at vi nå vil bli vurdert på lik linje med de andre museene.

– Hvorfor er det så viktig å bli inkludert i vurderingene?

– Vurderingene vil være med på å synliggjøre de samiske museenes situasjon, og behov for eventuelle tiltak, sier Olli.

Mangler informasjon

Alle museene i Norge kan levere statistikk til Kulturrådet, også de samiske museene. De blir dermed med i både Kulturrådets og SSBs museumsstatistikk. Museene med tilskudd fra Kulturdepartementet (KUD-museene) er forpliktet til å rapportere til statistikken. For andre museer er rapporteringen valgfri.

Dagens vurderinger av KUD-museene er imidlertid også basert på museenes budsjettsøknader, i tillegg til statistikkrapporteringen.

– Mye av vurderingsarbeidet er basert på budsjettsøknadene. Her får vi detaljert informasjon om økonomi, og fritekstrapportering med beskrivelse av egne mål og måloppnåelse, sier seksjonssjef i Kulturrådets museumsseksjon Ole J. Furset.

– Så dere har ikke den informasjonen dere trenger for å vurdere de samiske museene?

– Ikke per i dag, men vi er i dialog med museene og Sametinget, og ble nylig enige om en løsning som gjør det mulig å foreta en vurdering av de samiske museene for 2019. Det ble også diskutert muligheten for å samordne rapporteringsfrister og skjema, sier han.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser