lørdag, 27. november, 2021

MENY

lørdag, 27. november, 2021
AktueltOseberggjenstander får smuldre og vikingskip får kollapse

Oseberggjenstander får smuldre og vikingskip får kollapse

Vikingskipene kan kollapse, men er likevel ikke prioritert i regjeringens forslag til statsbudsjett i 2019.


Statsbudsjettet 2019:

Friske midler til sikring av de alunkonserverte Oseberggjenstanden er heller ikke foreslått.

Vurderer stenging

Vikingskipenes skjørhet er vel kjent, og analyser har tidligere konkludert med at de ikke kan flyttes fra Bygdøy. En plan for nytt museumsbygg på Bygdøy er derfor lagt.

Det siste året er det imidlertid oppdaget nye urovekkende skader på både Gokstadskipet og Osebergskipet, og i sommer måtte det utføres akutt oppstøtting av Gokstadskipet, etter at deler av skroget begynte å sige. I følge en pressemelding fra Kulturhistorisk Museum, UiO vil skipene langsomt brytes ned og til slutt kollapse over dagens oppstøttinger, dersom det ikke iverksettes omfattende sikring. – Vi må vurdere alle tiltak. Å stenge museet kan gjøre oss i bedre stand til å kontrollere inneklimaet, så det er noe vi må vurdere, sier Håkon Glørstad til Forskerforum i dag.

Nybygg og sikring

«I regjeringens forslag til langtidsplan for forskning og høyere utdanning nevnes Vikingtidsmuseet som ett av tre ferdig prosjekterte byggeprosjekter. Det fremgår likevel ikke når byggestart skal skje. UiO frykter at arbeidet går for langsomt», skriver KHM.

Et nytt museumskompleks på Bygdøy skal bedre bevaringen av vikingskipsamlingene, men krever viktige tiltak i mellomtiden. I museets helhetlige plan for byggeprosjektet skal plassering av skipene på et vibrasjonssikkert flytterigg skje allerede i 2019.

– Dette er det ikke foreslått midler til i neste års statsbudsjett, men må til for at byggeprosjektet kan komme i gang, sier direktør Håkon Glørstad til Museumsnytt.

Gjenstander smuldrer opp

Enda skjørere enn skipene er de alunkonserverte tregjenstandene fra Osebergfunnet. Da disse ble konservert etter utgravningen i 1904, ble det brukt en metode med alun-salter som skulle impregnere og støtte opp treet. I 2008 oppdaget man at sprekkene og skjørheten i disse gjenstandene som man hadde vært bevisst på i 20 år, skyldtes en nedbrytning innenfra, forårsaket av den hundre år gamle alunkonserveringen.

En av de alunkonserverte sledene fra Osebergfunnet, som er i ferd med å smuldre opp. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO
En av de alunkonserverte sledene fra Osebergfunnet, som er i ferd med å smuldre opp. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Siden 2013 har regjeringen brukt 60 millioner kroner på et internasjonalt forskningsprosjekt som skulle jobbe for å finne en måte å redde og restaurere treet i disse gjenstandene på.

Les detaljer om forskningsprosjektet i Museumsnytts artikkel «Osebergkonserveringen for dummies» (2016)

Forskningsgruppa mener nå at de har funnet ut hvordan de kan redde gjenstandene fra å oppløses, ved syrenøytralisering gjennom bruk av nanoteknologi. Aftenposten skriver om dette i dag.

Men heller ikke finansiering til dette er på plass i forslaget til neste års statsbudsjett.

– Prosjektet har finansiering ut 2019. Men dette er et forskningsdrevet pilotprosjekt. For å fortsette testingen og gjennomføre prosjektet må ytterligere bevilgninger på plass. Vi hadde forutsatt oppfølgingsmidler fra statsbudsjettet til dette, som del av det helhetlige byggeprosjektet, sier Glørstad.

– Det handler ikke bare om at hele prosjektet blir forsinket, men at både gjenstander og skip blir mer og mer ødelagt jo lenger vi venter, sier han.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Forrige artikkel«Den hersens forebygginga»
Neste artikkelTalde feil
Annonse