Museumsnytt er landets eneste fagblad i museumssektoren. Det er redaksjonelt uavhengig, og har vært utgitt siden 1951.

Museumsnytt er et kulturtidsskrift med fokus på museer og kulturpolitikk. Bladet skal ha tydelig profil og bidra til debatt. Museumsnytt skal være en møteplass og gi kunnskap og inspirasjon til landets museer, kulturarbeidere, politikere og publikum. Museumsnytt skal også bidra til å synliggjøre museumssektoren i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt.

Bladets målsetning og ambisjon er å sette dagsorden for og belyse alle sider ved museumssektoren.

Museumsnytt er vanligvis på 48 sider, trykket på halvglanset papir, og stiftet. Fra 2018 utgis det fire ganger i året (endret fra fem). Museumsnytt redigeres og utgis i henhold til redaktørplakaten og regler for god presseskikk slik de er nedfelt i Vær-varsom-plakaten. Tidsskriftet utgis av det selvstendige selskapet ABM-media AS, som har som formål å utgi publikasjoner innen området arkiv, bibliotek og museum. Ansvarlig redaktør for Museumsnytt er Signy Norendal.

Museumsnytt i 1951 og 2016Bladet går ut til abonnenter og alle medlemsinstitusjoner og personlige medlemmer av Norges museumsforbund. Museumsnytt distribueres ikke i løssalg.

Tegn abonnement på Museumsnytt

Museumsnytt.no er nettutgaven til Museumsnytt, og opererer etter de samme retningslinjene som bladutgaven.

På nettsidene legges først og fremst artikler fra papirbladet, men egne nettsaker kan også dukke opp.

På nettsidene finner du også et (ikke helt komplett) digitalt arkiv, med pdf-utgaver tilbake til 2000. Pdf-ene er gratis nedlastbare, men legges ut med et visst etterslep i forhold til utgivelsesdato og krever at du registrerer deg som bruker først. Gå inn på Bladarkiv i toppmenyen.

Hva mener du om Museumsnytt? Send oss en e-post med ris, ros eller råd.