museumsnyttlogo_554x

Om Museumsnytt

Museumsnytt er et uavhengig kulturtidsskrift om og for museer. Vi ønsker å sette dagsorden og bidra til debatt og refleksjon, gi kunnskap og inspirasjon, være en møteplass  og bygge bro mellom museumssektroen og øvrig kultur- og samfunnsliv.

Museumsnytt kommer ut fire ganger i året og løfter fram viktige stemmer, ideer og diskusjoner. Hvert nummer byr på aktuelle anmeldelser, reportasjer, feature-  og bakgrunnsartikler. Nettsiden oppdateres ofte og presenterer nyheter innen museumspolitikk og -kultur.

 

Museumsnytt er:

Museumsnytt på papir:

Museumsnytt-forside fra 1950-tallet
BLI OPPLYST Museumsnytt gi relevant bakgrunn og siste nytt innen utstillinger, museumspolitikk- og kultur.  Foto: Steffen Kjørsvik

Museumsnytts innhold på nett:

  • Museumsnytt.no er Museumsnytts nettsider. Disse er åpne, og opererer etter de samme retningslinjene som bladutgaven.
  • På nettsidene legges mye av innholdet fra papirbladet, samt dagsaktuelle saker og debatt.
  • Digitalt arkiv består av et arkiv av pdf-utgaver tilbake til 2000. Pdf-ene er gratis nedlastbare, men legges ut med et visst etterslep i forhold til utgivelsesdato.

Har du en idé? Hva mener du om Museumsnytt?

Send oss gjerne en e-post med ris, ros eller tips.