Nye utviklingsprogram

Dei nye utviklingsprogramma for museum frå Kulturrådet er lansert. For perioden 2021-23 er programma ein kan søke på:

• Digitalisering – mangfold, dialog og samarbeid

• Forskning – forskningskompetanse, samarbeid og infrastruktur

• Museene som samfunnsaktører – mangfold, relevans og bærekraft.

Målet med programma er å gje musea kompetanse og verktøy til å løyse dei museumsfaglege oppgåvene sine.