museumsnyttlogo_554x
Nesten umulig å formidle fra NPC+The+Body+As+a+Battlefield+Doku+54_

NPC+The+Body+As+a+Battlefield+Doku+54_

FILMER: Seks monitorer gir publikum rik adgang til åtte filmer om fredsprisvinnerne og arbeidet deres de seneste årene.
Foto: Johannes Granseth/Nobels Fredssenter.

NPC+The+Body+As+a+Battlefield+Doku+43_
NPC+The+Body+As+a+Battlefield+Doku+96