Nasjonalgalleriet kan deles

Bruken av Nasjonalgalleriet i framtiden er et politisk valg

Nasjonalgalleriet Foto Bjørn Erik Pedersen

Kvalitetssikringsrapporten om Nasjonalgalleriets fremtid som ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april, legger vekt på at bruken av bygningen skal understøtte historiske og kulturelle verdier. I følge rapporten må det tas et politisk valg mellom Kulturhistorisk museum og Nasjonalmuseet om hvem som skal bruke bygget, alternativt at bruken kan deles mellom de to museene.


Join the Conversation