Nasjonalgalleriet kan deles

Bruken av Nasjonalgalleriet i framtiden er et politisk valg

Nasjonalgalleriet Foto Bjørn Erik Pedersen

Kvalitetssikringsrapporten om Nasjonalgalleriets fremtid som ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april, legger vekt på at bruken av bygningen skal understøtte historiske og kulturelle verdier. I følge rapporten må det tas et politisk valg mellom Kulturhistorisk museum og Nasjonalmuseet om hvem som skal bruke bygget, alternativt at bruken kan deles mellom de to museene.Join the Conversation