lørdag, 27. november, 2021

MENY

lørdag, 27. november, 2021
Aktuelt– Myndighetenes innblanding vil havne på historiens skraphaug

– Myndighetenes innblanding vil havne på historiens skraphaug

– Det som står på spill i Gdansk, er først og fremst museets troverdighet, sier historiker og førsteamanuensis Frode Færøy ved Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) i Oslo.


Om bildet:
ALVORLIG INNGREP: Førsteamanuensis ved Hjemmefrontmuseet Frode Færøy mener troverdigheten til museet i Gdansk kan svikte, hvis polske myndigheter får det som de vil i denne saken. Bildet viser Færøy i Hjemmefrontmuseets utstilling om andre verdenskrig og er hentet fra Forskerforums artikkel «– Forkasteleg maktmisbruk frå forsvarssjefen», 2. mai 2016.

Færøy har fulgt utviklingen ved Museet over 2. verdenskrig i Gdansk over flere år. Museet var et prestisjeprosjekt for den forrige regjeringen i Polen, mens den nåværende har andre ønsker og planer for museet. Dermed har polske myndigheter satt i gang en prosess for å få gjort endringer i konsept og innhold. Les mer om dette i Ingvald Bertelsens kronikk Kampen om et museum i Gdansk.

MUSEET KAN MISTE TILLIT

Færøy mener det som foregår er et alvorlig inngrep mot akademisk og kunstnerisk integritet.
– Kunnskapsinstitusjoner som skal formidle historien – og særlig de vanskelige områdene av historien, slik som andre verdenskrig – er avhengige av å ha troverdighet og tillit i befolkningen. Det kan svikte her hvis polske myndigheter får det som de vil i denne saken, sier han.
Færøy er mindre bekymret for at den polske befolkningen skal bli påvirket av myndighetenes historiesyn.
– Propaganda i autoritære land vil selvfølgelig ha gjennomslag i deler av befolkningen. Men den vil bli gjennomskuet og havne på historiens skraphaug etter hvert. Nye generasjoner skriver ny historie, og det man først og lettest kan feie til side er denne type historiepropaganda som man ser i diktaturer og autoritære regimer hvor historien blir brukt for regimets skyld, sier han.

Museet var et prestisjeprosjekt for den forrige regjeringen i Polen, mens den nåværende har andre ønsker og planer for museet.

Ambisjonene til andre verdenskrigmuseet i Gdansk var å lage en utstilling som reflekterte okkupasjon og undertrykkelse i hele Europa, ikke bare i Polen (se kronikk). Museets direktør og fagfolk hadde derfor kontakt med mange europeiske krigsmuseer i planleggings- og oppbyggingsfasen, deriblant også Hjemmefrontmuseet. I april 2016 mottok Hjemmefrontmuseet en e-post som daværende direktør for museet i Gdansk sendte til sine museumskolleger i Europa. Her informerte man om det polske kulturdepartement sine planer for sammenslåing av museet og endringer i museumskonseptet. Brevet inneholdt en klar appell til museets samarbeidspartnere om støtte, og om å samle seg om en internasjonal protest mot endringene.

SKRUR KLOKKA TILBAKE

Mens utstillingen i utenlandske medier framheves som unik i at den har et internasjonalt perspektiv og trekker de historiske linjene lengre enn vanlig både bakover og framover i tid, har polske myndigheter vært tydelige på at det de ønsker er det motsatte. De ønsker et nasjonalistisk, heroisk perspektiv, med fokus på polske oppofrelser under krigen. Færøy mener en slik endring i utstillingen vil være som å skru klokka mange tiår tilbake.
– Når man i etterkrigstida skulle framstille krigen var jo de nasjonale hendelsene gjennomgående i de fleste museer. Man var opptatt av sin egen nasjon og sitt eget samfunn. Men nå, så mange år etterpå, mener jeg man må kunne løfte blikket og se mer krigen med et mer internasjonalt, og i alle fall i et europeisk perspektiv. Å belyse historiske problemstillinger gjennom sosial og økonomisk utvikling i verden er også i tråd med all annen historieforskning, ikke bare andre verdenskrig. Dette er en utvikling i historieforskningen som har skjedd over lang tid, og når et regime går så aktivt til verks for å skru klokka tilbake så vekker det oppsikt. Også langt utenfor landets egne grenser, sier Frode Færøy.

Den polske ambassaden i Norge er blitt forelagt begge artiklene om Museum over 2. verdenskrig, og ønsker ikke å kommentere saken.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse