museumsnyttlogo_554x
Museumsmann på sin hals 0I3A9183-Edit

0I3A9183-Edit

MUSEUMSBYRÅKRATEN: Ole J. Fursets tankar om heilskap og andre ting i ei fragmentert kulturforvaltning. FOTO: Frida Bringslimark

SAMARBEID: Furset meiner musea kan dra nytte av større samarbeid på tvers av dagens skillelinjer. FOTO: Frida Bringslimark

20180904 Trine Skei Grande åpner Bodøkontoret
0I3A9211-Edit