Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltMuseene er vurdert

Museene er vurdert

Nå har den kommet, Kulturrådets samlete vurdering av norske museer i 2021. Kort oppsummert er museene best på formidling og verst på forvaltning.

Hvert år vurderer Kulturrådet de norske museene som får støtte fra Kulturdepartementet. Vurderingene er basert på innrapportert statistikk fra 2021 og museenes budsjettsøknader for 2023. Museene vurderes på områdene formidling, samlingsforvaltning og bevaring, og forskning.

Les Kulturrådets presentasjon og hele vurderingen.

Digitale og inkluderende

Generelle tendenser i 2021 er at formidling er det området hvor museene arbeider best. Oppsummert kjennetegnes museenes formidlingsarbeid i 2021 av økende bredde i digital formidling, økende forankring av mangfold og inkludering i planverk, stor variasjon i tilrettelegging for medvirkning fra barn og unge og økt oppmerksomhet og refleksjon om arbeid med universell utforming, heter det i rapporten. Ikke overraskende var besøkstallene for 2021 høyere enn de var i 2020, men museenes tilbud var fortsatt preget av koronatiltak

På minussiden er at museene mangler kontrollerbare mål. Videre er det behov for kompetanse og ressurser for å opprettholde og utvikle den digitale formidlingen og fortsette arbeidet med universell utforming av arenaer og formidling

Liten tilvekst og oversikt

Det er innen samlingsforvaltning og bevaring museene etter Kulturrådets vurdering har de største utfordringene. Museenes samlingsforvaltning i 2021 kjennetegnes av liten tilvekst av gjenstander og lite avhending, oppsummerer rapporten. Det er også liten progresjon i digitalisering og dokumentasjonsarbeid.

Museene har generelt sett manglende oversikt over samlingene sine. Samlinger og kataloger må digitaliseres for oversikt, prioritering og tilgjengeliggjøring, oppsummerer vurderingen. Den etterlyser også definerte målsetninger som vil gi mulighet til resultatstyring og systematisk tilnærming til samlingsforvaltningen.

Når det gjelder bygningsarven, er et av få lyspunkter Bymuseet i Bergen. For få år siden var de blant museene med størst bygningsutfordringer. Nå ligger de bedre an enn mange andre, konkluderer Kulturrådet.

Stadig bedre på forskning

Så blir det lysere igjen. Museene arbeider stadig bedre med forskning og kunnskapsutvikling, ifølge Kulturrådet. Oppsummert kjennetegnes museenes forskningsarbeid i 2021 av fortsatt økning i antall museer med forskningsplan, fortsatt økning i antall ansatte med doktorgrad og en markant økning i antallet prosjekter i regi av faglige museumsnettverk.

Men det er i 2021 en nedgang i antall fagfellevurderte forskningsartikler sammenliknet med årene før. Det er også få konkretiserte og kontrollerbare forskningsmål. På mange museer er det behov for flere ressurser og bedre kompetanse for å bedrive egen forskning.

Likevel er tendensen knyttet til forskning på museene god, og gir grunn til håp, slik Kulturrådet ser det. I museumsmeldingen som ble lagt fram av Kulturdepartementet i 2021 er forskning og faglig styrking av museene utenfor universitetssektoren satsingsområder. Det er forslått en rekke tiltak. Kulturrådets vurdering kan tyde på at dette har gitt resultater. For eksempel ble det i Statsbudsjettet for 2022 bevilget midler til stipendiatstillinger innen museumsforskning. Disse første stillingene er nå utlyst.

Se også Forskerforums sak om Kulturrådets vurderinger.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Forrige artikkel
Neste artikkel
Annonse
Annonser