museumsnyttlogo_554x
Menighetsmøtet Per Jynge

Per Jynge

IKKE DAMENES AFTEN: Supersonic Scientists har høy testosteronfaktor, noe fikseringen på tekniske dupeditter gir et vesentlig bidrag til. Foto: Per Jynge

Per Jynge

MENIGHETSMØTET
SVARTLAMON