onsdag, 8. desember, 2021

MENY

onsdag, 8. desember, 2021
KronikkLørdagskåseriet

Lørdagskåseriet

«Digitalisering er IKKE det samme som 'mer kultur til alle' – bare nevner det.»


Kulturmeldinga ligg digitalt på kjøkkenbordet med utsikt til Nidelva, Lerkendal etc. Jeg vet dere alle har sittet ytterst på stolen og ventet på den. Nei jeg er jo ikke så negativ som folk vil ha det til, det hender jeg bobler over av optimisme og positivitet (men det gjelder å være tilstede når detskjer, slikt går fort over hos meg).

For oss i SEKTOR’N (altså dialekt for museumssektoren) ble det litt som bare å få overskrifter, innholdet skal komme i en ny museumsmelding, nemlig. Så kortlesing av meldinga sier: Tjen mer penger sjøl, lever innhold på topp europeisk nivå for stadig mindre midler, putt ting på skjermer og duppeditter, og forresten, husk mangfoldet.

Jupp, imponert. Skal jeg ta helt av og bli panegyrisk så blir det over dette avsnittet: «Omgrepet mangfald rommar dimensjonar som sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, legning og alder. For å engasjere breiare lag av befolkninga er det nødvendig med representativitet i alle delar av kulturlivet og eit relevant og aktuelt kulturtilbod av høg kvalitet.» Endelig er funksjonsvariasjoner også tatt med i mangfoldsbegrepet, og det skal vi jammen meg vite å følge opp. Norge ratifiserte FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i 2013. Så unnskyld at jeg sier det på min forsiktige måte: Noe tungnem men dog ikke helt uten læringsevne.

Ytringsfrihet er ikke synonymt med at alle har rett til å få sin virkelighetsforståelse på utstilling.

Men altså – foreløpig må vi nøye oss med overskrifter og varsel om noe som kommer: Regjeringa vil at fylkene skal få pusle med kultur. Bare at i tillegg til at fylkene skal bygge opp egen kompetanse så skal det også være statlig representasjon i alle fylker… avbyråkratisering?

Enn om midler som går til økt byråkrati og styring i stedet blir brukt i museene – på mangfold og inkludering, på å få flere med – på å levendegjøre kulturen i stedet for å servere mer glatt, irrelevant, forsteina fortid. Utvikling mine damer og herrer, kommer ikke uten en vilje til nytenkning og mot til å gå nye veier. Digitalisering er IKKE det samme som ‘mer kultur til alle’ – bare nevner det. Jeg er imidlertid kjempeutroligfantastisk glad for at ytringsfrihet blir så sterkt fremhevet. Det var jammen på tide at vi kan få slutt på politikeres rett til å styre kulturens innhold. Som alle vi andre vet: ytringsfrihet er ikke synonymt med at alle har rett til å få sin virkelighetsforståelse på utstilling.

Bare nevner det også, mens jeg venter på museumsmeldinga som skal komme. Det er jo tross alt advent snart.

Kåseriet er henta fråforfattarens facebookside, og gjengitt med tillatelse.

Hanna Mellemsether er seniorrådgiver forskning i Museene i Sør-Trøndelag (MIST).

FAKTA//  KULTURMELDINGA

❱❱  Melding til Stortinget nr. 8 (2018-2019) Kulturens kraft

❱❱  Lagt fram av Kulturminister Trine Skei Grande fredag 23. november

❱❱  Same dag kom utgreiingane «Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet» og «Utredning om samisk kunst og kultur på arenaer i Norge»

❱❱  Forrige kulturmelding kom i 2003: «Kulturpolitikk fram mot 2014»

 

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse