museumsnyttlogo_554x
Landsdekkende etatsmuseum mister beslutningsmyndighet Mobil bensinstasjon ved Norsk vegmuseum Foto Morten Reiten Norsk vegmuseum

Mobil bensinstasjon ved Norsk vegmuseum Foto Morten Reiten Norsk vegmuseum

Liv Ramskjær Foto Thomas Johannessen