museumsnyttlogo_554x
Landsdekkende etatsmuseum mister beslutningsmyndighet Geir Atle Stormbringer foto Morten Reiten Norsk vegmuseum

Geir Atle Stormbringer foto Morten Reiten Norsk vegmuseum

Atle Ove Martinussen
Ingrid Dahl Hovland Foto Knut Opeide Statens vegvesen