Kritisk for skotske uavhengige museer

To tredjedeler av Skottlands uavhengige museer overlever ikke ett år til uten betydelig økonomisk bistand.

Museumsbygning, eksteriør

Dette kommer fram i en artikkel på nettsidene til det britiske museumsforbundet Museums Association (MA).

Over halvparten av Skottlands 409 museer er uavhengige non-profit-stiftelser. Mange av disse museene hadde økonomiske problemer allerede før Covid 19-stengingen, og en statlig krisepakke på 4 millioner pund i juli har ikke vært tilstrekkelig. Videre skriver MA at de 29 prosentene av disse museene som har økonomi til å drive i et år til i stor grad er små, frivillighetsdrevne museer. Disse står også i fare for å måtte stenge fordi de fleste av de frivillige er pensjonister som ikke kan eller vil returnere til stillingene sine på en god stund.Join the Conversation