Ingen krisepakke til universitetsmuseene

Kulturhistorisk museum (UiO) regner med 100 millioner kroner i inntektsbortfall i år og neste år på grunn av koronakrisa, skriver Forskerforum.

Osebergskipet

Også Norges arktiske universitetsmuseum ved Universitetet i Tromsø og Universitetsmuseet i Bergen melder om dramatisk nedgang i besøket.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) legger likevel ikke opp til noen krisepakke til universitetsmuseene. Ifølge Forskerforum henviser han til at museene blir drevet av universitet som allerede får store statlige overføringer.Join the Conversation