Hvordan blir noen forrædere?

En historie om radikalisering, det å velge feil og det å bli en forræder.

Historien formidles gjennom en tegneserie av Vegard Albert Skogmo

En historie om radikalisering, det å velge feil og det å bli en forræder, fortelles gjennom historien til et søskenpar på Helgelandskysten fra 1930-årene, via okkupasjonsårene og inn i den kalde krigen. Historien formidles gjennom en tegneserie av Vegard Albert Skogmo. Tegneserien er en rød tråd i utstillingen «Forræder» på Grønsvik kystfort på Lurøy.

Utstillingen fokuserer på individers valg i lys av omgivelsen de bodde i og bakgrunnen de hadde. Besøkende får oppleve det nøysomme kystsamfunnet på Helgeland, med lite innspill utenfra og få utdannings- og jobbmuligheter, som gjennom okkupasjonen får kontakt med tyskerne. Det foregår en ideologikamp. Okkupasjonsmakten tilbyr lønnet arbeid og vennskap blir knyttet mellom okkupasjonsmakten og lokalbefolkning.

Med utviklingen opp mot den kalde krigen vil utstillingen formidle at tidligere allierte blir fiender og tidligere fiender blir allierte. Utstillingen tar også opp temaet radikalisering i dag, og relaterer til aktuelle dilemmaer nasjonalt og internasjonalt. Hvem er egentlig forræder? Hva betyr det å bli radikalisert?

HVA: Forræder

HVOR: Grønsvik kystfort på Lurøy, Helgeland Museum

NÅR: Åpnet 9. april, står i flere år med justeringer underveisJoin the Conversation