Håpar på fysisk museumsmøte

Museumsmøte «I grenseland» måtte flyttast frå 2020 til 2021. No er programmet justert og klart, og arrangørane håpar at alle deltakarane kan møtast i Kirkenes 27.-29. april. Til tross for stor usikkerheit rundt restriksjonar og smittesituasjon, har Museumsforbundet og samarbeidskommunane bestemt seg for å gjennomføre møtet, uansett. No planlegg dei for scenario der møtet er berre fysisk, berre digitalt eller ei blanding. Påmeldinga startar no, med intensjon om eit fysisk møte. FOTO: KNUT ÅSERUD