Tema Bærekraft– Handler om sosial utjevning

– Handler om sosial utjevning

– Bærekraft handler først om fremst om sosial, global utjevning, sier Sigurd Nielsen ved Glomdalsmuseet.

Sigurd S. Nielsen, førstekonservator ved Glomdalsmuseet, Anno museum.

Det er nok mange som assosierer bærekraft og bærekraftig utvikling med menneskers påvirkning på naturmiljøet. Men det er viktig å huske på at i FNs bærekraftsmål, og forløperen FNs tusenårsmål, er det å utjevne verdens ulikheter og utrydde global fattigdom et overordnet mål.

Spilte seg til kunnskap

Nielsen har studert konseptet global bevissthet på museum i sin doktorgradsavhandling Developing global awareness among young students (2019). Her undersøkte han publikums erfaringer med utstillingen En verden på spill, laget av Experimentarium i København og Jærmuseet i 2009, vist ved Glomdalsmuseet i 2013-14. Den uttalte målsetningen var å gi elever i grunn- og videregående skole kunnskap om FNs tusenårsmål.

Han forteller at utstillingen ikke la opp til dårlig samvittighet og avmaktsfølelse. Den var et spill, og vekket ungdommenes engasjement og konkurranseinnstinkt.

– Men fikk de med seg noe mer varig lærdom og innsikt?

– Ja, det vil jeg si. Elevene fortalte entusiastisk om spillet, men var tydelige på at formålet med utstillingen var å lære om fattigdom og tusenårsmålene. De mente også at for å løse utfordringene i spillet måtte de være veldig konsentrerte, og det gjorde at de fikk med seg svært mye kunnskap på kort tid.

HELE BILDET: En gruppe elever pusler et bilde som illustrerer behov for tilgang til rent vann. Bildet er fra Nigerdeltaet og viser en jente fra ogonifolket ved siden av en brønn forurenset av olje. Foto: Sigurd S. Nielsen

Museene trengs

– Det utstillingen derimot ikke gjorde, var å nyansere forestillingene om fattigdom i sør eller gå inn i historiske og strukturelle årsaker til de sosiale og økonomiske ulikhetene, forteller Nielsen.

– Men den bidro likevel til å utvikle elevenes globale bevissthet knyttet til fattigdomsspørsmål. Mange fikk nye knagger å hekte ny kunnskap på.

– Det er mye snakk om bærekraft, også i museene, og en hel haug prosjekter knyttet til klima og miljøvern. Men prosjekter om sosial bærekraft og global ulikhet er det færre av. Hvorfor er det sånn, tror du?

– Kanskje det er vanskelig å finne relevante samlinger eller tilnærmingsmåter? Det er mange fallgruver, jeg skjønner at det ikke er lett. Det man lager bør jo helst være litt konkret og avgrenset, det er jo store, tunge temaer dette. Men jeg vil virkelig oppfordre alle til å prøve. Museer som forsøker å si noe om de store sammenhengene og hvordan verden kan se ut fra andre steder og perspektiv, gir viktige bidrag i arbeidet for en bærekraftig utvikling i verden.

Hans eget museum, Glomdalsmuseet, har siden 2018 samarbeidet med kommunen Tsumeb i Namibia, for å revitalisere Cultural Village, et friluftsmuseum som jobber med kulturelt mangfold. Les mer i en kronikk i Hamar Arbeiderblad.

Nielsen er også involvert i forsknings- og formidlingsprosjektet FLYT. Prosjektet går over tre år, er støttet av Kulturrådet og ledet av Museene i Akershus (MiA). Fem museer, alle tilknyttet skognettverket, deltar og samarbeider med universiteter og forvaltning. Det sentrale målet er å utvikle nye perspektiver på og ny kunnskap om skog og naturbruk. Det primære fokuset er sosial og kulturell bærekraft – ikke grønn drift av museer, heter det i prosjektbeskrivelsen.

FEIRING AV MANGFOLD: Fra museet Cultural Village i Tsumeb, Namibia som Glomdalsmuseet samarbeider med. Markering av Cultural Heritage Week er en årlig nasjonal begivenhet som koordineres av det namibiske museumsforbundet i Windhoek. Arrangementet samler lokalbefolkning med ulik etnisk tilhørighet til felles feiring av namibisk kultur. Foto: Asino WN

Artikkelen stod på trykk i Museumsnytt nr 1/22.
Se andre artikler om bærekraft fra dette nummeret:
Plast på museum: En vanskelige kjærlighetshistorie
Industrimuseum møter klimakrisen
Miljørvernere om hva museum kan brukes til

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse