museumsnyttlogo_554x

Eivind Myklebust

DEL AV BASISUTSTILLINGA: Som utstillingsrom er altså «Ferdaminne frå Troja til Vestlandet» mest som ein integrert del av basisutstillinga på Haugesenteret. Foto: Ingvil Skeie Jones

Eivind Myklebust

FERDAMINNE