Fagforening kritisk til museumspermitteringer

NTL museer skriver i dette innlegget at det er samfunnsøkonomisk uansvarlig av museene som permitterer, å flytte byrden over på NAV som allerede strever med å hjelpe de som virkelig trenger det.