Få opp aktiviteten

Kulturdepartementet lanserte i august en stimuleringsordning til kulturlivet som skal sørge for at flere arrangementer blir gjennomført.

penger

Pengene skal gå til å dekke differensen mellom inntekter og budsjetter for arrangementer som gjennomføres etter gjeldende smittevernsregler, og er i hovedsak rettet mot aktører som ikke mottar betydelig offentlig støtte. Ordningen skal etter planen tre i kraft 1. oktober og samlet ramme for begge ordningene fra 1. september til 31. desember er på 900 millioner kroner. Målet er at stimuleringsordningen skal overta for kompensasjonsordningen fra og med 1. januar.Join the Conversation