Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
KronikkEn sørings bekjennelse

En sørings bekjennelse

Hvordan er det mulig at jeg etter et år i New Zealand kan adskillig mer om maorikulturen enn jeg kan om samisk kultur? Det er kanskje ikke historiens overgrep vi ikke-samer skal skamme oss over, så mye som dagens monumentale, kollektive kunnskapsløshet.

I oktober 2022 var Nasjonalmuseets utstillingsprosjekt «Skakke folkedrakter» på arbeidsbesøk hos Dáiddadállu kunstnerkollektiv og Guovdageainnu gilišillju. På flyet hjem satt jeg tenksom i skam. På noen få dager hadde vi gjennom samtaler, gatevandring og museumsbesøk fått kjennskap til en geografi, en fortelling og et kunnskapssystem vi ikke hadde assosiert med Norge. I skamløshetens tiår mener jeg det å skamme seg kan være både viktig og riktig en gang iblant, for både individ, institusjon og stat. Men avmaktsfølelsen og passiviteten er ikke et konstruktivt sted å bli værende.

 

EN SKAM: Maja L. Musum jobber ved Randsfjordsmuseet. Hun er også kurator for prosjektet «Skakke folkedrakter» ved Nasjonalmuseet. Her skriver hun om skammen hun kjenner for manglende kunnskap om en del av landet og kulturen hun tilhører og jobber innenfor.
Foto: Håvard Krågsrud, Avisen Hadeland

Monumental nasjonal blindsone

Hva jeg visste om Sápmi før «Skakke folkedrakter»? Fint lite, for å være ærlig. Jeg hadde en rød bok på samisk som jeg bladde litt i da jeg var liten. Jeg fikk en pesk i gave fra min lesbiske tante som satt i rullestol og var lærer på 70-tallet i Harstad. Som dobbel minoritet, lærer og sosialist var det å støtte samenes kamp en del av pakka for henne. Fritt Palestina og Stopp Alta-utbyggingen passet sammen. Kulturell appropriering var ennå ikke et begrep.

Jeg syntes det var fett at Mari Boine nektet å opptre som maskot under åpningsseremonien for OL på Lillehammer. Ut over det, fint lite. Det er sikkert mange som kommer bedre ut av en slik selvransakelse enn meg. Altfor mange vil nok kjenne seg igjen.

Til sammenligning lærte jeg gjennom et år som elev på Wellington High School på New Zealand både språk, dans, historie, kunst og stedsnavn fra maorikulturen. Selv om det aldri var tvil om hvor kunnskapen hadde sitt hjem, var vi pākehā (new zealendere av europeisk opprinnelse) naturlig flettet inn i kunnskapsoverføringen om maorienes kultur. De fleste, uavhengig av bakgrunn, hilset hverandre kia ora. Jeg vet ikke en gang hvordan man sier hei eller takk på samisk.

Hva man skal kalle denne monumentale nasjonale blindsonen, er jeg ikke sikker på. Men det siste årets innsikt over alt jeg ikke har innsikt i, har gjort meg opprørt.

Jeg sint over ikke å ha fått denne kunnskapen om landet jeg bor i og menneskene jeg omgås.

Det føles håpløst å skulle stå til ansvar for det den norske staten drev med av faenskap en gang for lenge siden. Men det vedvarende fraværet av plass til, anerkjennelse av og kunnskap om alt samisk før og nå, det tenker jeg både jeg og mange andre som jobber på museer burde stå til ansvar for. Det er en del av jobben vår, og når vi som institusjoner ikke gjør den, flyttes ansvaret til minoriteten selv.

Foto: Márjá Karlsen

«Sinte samer»

Utstillingen «Skakke folkedrakter» utvikles av Nasjonalmuseet i tett samarbeid med kunstnere og tradisjonsbærere, og tar utgangspunkt i tradisjonsdrakter i Norge og Sápmi. Et av kunstverkene er signert Márjá Karlsen. Gjennom ulike uttrykk tematiserer verket Karlsens kamp for å ta tilbake en kultur, et språk og et fellesskap. Kampen føres med duodji, vadmel og vev i en prosess Karlsen selv beskriver som en følelsesmessig vals mellom raseri, sorg og takknemlighet. Jeg har latt meg fortelle at stereotypien om den sinte og lettkrenka samen lever i beste velgående. Jeg tenker det er en berettiget realitet: Det er mye å være sint for.

Men sinne, som skam, er ikke et blivende sted. Det er et tegn på at noe er galt, at noen har tråkket over en grense der noe står på spill. Jeg blir ofte sint selv, i saker der kroppen og blodet aktiveres, ikke bare hodet. Jeg kan diskutere EU med en viss emosjonell kontroll, men ikke saker der noe intimt føles krenket. Når folk har bedt meg om å ikke være så sint, har jeg tenkt at det er et privilegium å kunne holde emosjonell avstand, et privilegium som ikke er alle forunt.

Sinne kan være et varsel om at noe står på spill, en kanal inn til noe essensielt som kan bringe oss videre. Hvis vi orker å ta det imot. For det kan være ganske ubehagelig, ja det kan til og med føles urettferdig.

Jeg vil ikke å stå til ansvar for at hvite menn til alle tider har ødelagt folk og land, bare fordi jeg har samme pass som dem. Så er det kanskje ikke det jeg skal stå til ansvar for heller.

Men for at vi som representerer museene, den samtidige offentligheten, de samtidige historieskriverne og kulturarvskuratorne, fremdeles lar uretten foregå strukturelt, i kraft av vår ofte manglende kunnskap.

Individualisert ansvar

I Morgenbladets spalte «Forskningsfronten» kunne vi i fjor stifte bekjentskap med den nigeriansk-amerikanske filosofen Olufemi Taiwo og hans kritikk av dagens identitetspolitikk og mantraet om å «gi dem en stemme». Ifølge spaltist Ida Roland Birkvad hevder Taiwo at elitene har kapret identitetspolitikken og redusert den til tomme ord og symboler; en ærbødighetspolitikk der de privilegerte må gi offergaver gjennom å lytte og gi rom. En ærbødighetspolitikk der vi blir feige og opphengt i symboler, istedenfor å bygge nye rom og konstellasjoner som radikalt endrer på maktforhold og historikk. Fra innsiden av det norske museumslandsskapet gir Taiwos kritikk gjenklang og mening. Berøringsangsten.

La oss kalle det en treenighet: Velvilje, dårlig samvittighet og kunnskapsløshet.

Som museumsarbeider må dette være det verst tenkelige utgangspunktet for å gjøre en god jobb. Smilende, tålmodig, ærbødig til og med, famlende uten et språk for å inngå i meningsfulle samtaler. Man er ikke kritisk og intellektuelt utfordrende i relasjoner som ikke føles jevnbyrdige. «Å gi noen rom» er både smertefullt umyndiggjørende og musealt undergravende. På denne måten viderefører vi maktubalansen: Hvem skal være «snill», og hvem skal være sint? Hvem skal «gi plass», og hvem må «kreve plass»? Hvem skal lytte støttende, og hvem skal måtte oppdra, korrigere, irettesette og veilede? Hos den velvillige er det gode kår for servilitet og symbolhandlinger. Vi møtes ikke som mennesker, men som representanter – med all den avstand, skepsis og historikk som ligger i det.

I januar ble det under et etikkseminar i regi av Museene i Innlandet sagt at museer skal være moralske kompass. Jeg for min del føler meg ikke klar for å være noe moralsk kompass helt ennå.

For min del er det ikke annet å si enn unnskyld.

Og takk, til mine gode kolleger og samarbeidspartnere i «Skakke folkedrakter»: Katja Fjeld, Dávvet Bruun-Solbakk, Anna-Stina Svakko, Liisa-Rávná Finbog, Marita Mikkelsen, Márjá Karlsen, Sissel Ann Mikkelsen, Mei Szetu, Dine Arnannguaq Fenger Lynge, Johan Aslak Hætta og Ellen Bals.

 

Foto: Márjá Karlsen

Denne kronikken står på trykk i samisk versjon i Museum nr 1 23. Den er første tekst i vår spalte UTSYN, der et museumsmenneske med noe på hjertet utløp for det.

Les flere kronikker og debattartikler.

Kontakt Tekstallmenningen for kjøp av enkeltnumre eller abonnement på Museum


Ovtta søringa dovddastusat

Mo lea vejolaš ahte mun, maŋŋágo lean jagi leamaš New Zealandas, máhtán mealgat eanet maorikultuvrra birra go sámekultuvrra birra? Ii leat celkon ahte leat dat historjjálaš vearredagut maiguin mii geat eat leat sápmelaččat galgat heahpanaddet, muhto baicce otná mearihis, kollektiiva váilevaš máhttu.

Golggotmánus 2022:s galledii Nasjonalmuseet čájáhusprošeakta «Skakke folkedrakter» Dáiddadálu dáiddárkollektiivva ja Guovdageainnu gilišilju. Go girddiimet ruoktut de ledjen jurdagiid siste ja heahpanin. Moatti beaivvis leimmet mii ságastallamiid, vánddardemiid ja museagalledeami bokte oahpásmuvvagoahtán geografiijain, muitalusaiguin ja máhttovuogádagain man eat leat assosieren Norggain. Logijagis mas heahpatvuohta lea juoga man ii galgga dovdat, oaivvildan ahte sáhttá leat sihke dehálaš ja riekta heahpanit muhtomin, sihke ovttaskas olbmui, ásahusaide ja stáhtii. Muhto ii leat konstruktiivvalaš bissut vuoimmehisvuođadovddus ja passiivan.

Mearihis riikkaviidosaš čalmmehisvuohta

Maid dihten mun Sámi birra ovdal «Skakke folkedrakter»? In báljo maidige, jus duođas galggan dadjat. Unnin mus lei rukses girji sámegillii man lávejin bláđedit. Ožžon beaskka skeaŋkan iežan muoŧás gii lei lesbisk ja čohkkái juvlastuolus ja lei Hársttáin oahpaheaddjin 70-logus. Duppal minoriteahttan, oahpaheaddjin ja sosialistan gulai su eallimii maid doarjut sápmelaččaid rahčamušaid. Friddja Palestina ja Bisset Álttá-dulvadeami gulai lunddolaččat oktii. Kultuvrralaš appropriašuvdna ii lean vel doaban dalle.

Mu mielas lei Mari Boine čaffat go biehttalii neaktit hearvan Lillehammer OG rahpanseremoniijas. Earret dan, dihten unnán. Leat sihkkarit máŋggas geain leat buoret bohtosat go iežaset guorahallat, go mus leat. Menddo máŋgasiin ges dáidá leat seamma dovdu.

Buohtastahttin dihte, go jagi ledjen oahppin Wellington High School:s New Zealandas de ohppen sihke maori giela, dánssa, historjjá, dáidaga ja báikenamaid. Vaikke vel ii lean goassige eahpádus gosa máhttu gulai, leimmet mii pākehā (new zealándalaččat geain lea eurohpalaš duogáš) lunddolaččat fátmmastuvvon máhttosirdimii maoriid kultuvrra birra. Eatnašat, beroškeahttá duogážis, dearvvahedje nubbi nuppi kia ora:in. Mun in oba dieđege mo sámegillii dadjá hei dahje giitu.

Manin galgá gohčodit dán mearihis riikkaviidosaš čalmmehisvuođa, dan in dieđe sihkkarit. Muhto maŋimuš jagi ipmárdus das maid in máhte, lea boktán mu moari. Lean suhttan go in leat ožžon dán máhttu riikka birra gos orun, ja olbmuid birra geaiguin deaivvadan. Addá eahpedoaivvu smiehttat ahte galggašin váldit ovddasvástádusa daid birolašvuođain maid norgga stáhta oktii áigá lea dahkan. Muhto dát bissovaš váilevaš sadji, dohkkeheapmi ja máhttu sámi áššiid birra ovdal ja dál, dan smiehtan mun ahte sihke mun ja ollu earát geat barget museain berrejit vástidit. Dat gullá min bargui, ja go mii ásahussan eat daga dan, de sirdojuvvo ovddasvástádus minoritehtii.

«Sinte samer»

Nasjonalmuseet ráhkada čájáhusa «Skakke folkedrakter» lávga ovttasbargguin dáiddáriiguin ja árbevieruid seailluheddjiiguin, ja dan vuolggasadjin leat álbmotbiktasat sihke Norggas ja Sámis. Márjá Karlsen lea ráhkadan ovtta dáin dáidagiin. Dáidda čájeha iešguđetge vugiiguin Karlsena rahčama váldit ruovttoluotta kultuvrra, giela ja searvevuođa. Dáistaluvvo dujiin, bájain ja gođđimiin, Karlsen ieš čilge proseassa leat válsan dovdduiguin mas lea moarri, moraš ja giitevašvuohta. Munnje lea muitaluvvon ahte stereotiipa suhttan ja hearkkes sápmelačča birra ain eallá. Mun smiehtan ahte dát duohtavuohta lea vuoigaduvvon:  Leat máŋga siva leat suhttan.

Muhto suhtto, nu mo heahpatvuohta, ii leat guoddevaš báiki. Lea mearkan dasa ahte juoga lea boastut, ahte muhtin lea rasttildan rájá mas sáhttá massit juoga. Ieš maid láven dávjá suhttat, áššiin gos rumaš ja varra aktiviserejuvvo, ii dušše oaivi. Sáhtán digaštallat EO ja stivret dovdduidan muhtin muddui, muhto in áššiid main dovddan juoga mu lahka loavkašuhtto. Go olbmot leat munnje dadjan ahte in galgga leat nu suhttan, lean smiehttan ahte lea privilegia doallat gaskka dovdduide, lea privilegia mii ii gusto juohkehažžii.

Suhttu sáhttá leat signálan ahte lea riska massit juoga, gudji mearkkašahtti áššái mii sáhttá min doalvut viidásat. Jus mii nákcet dan dustet. Go dat sáhttá leat oalle unohas, sáhttá maid orrut eahpevuoiggalaš. Mun in hálit váldit ovddasvástádusa dasa ahte vilges almmáiolbmot álo leat bilidan olbmuid ja eatnamiid, beare danne go mus lea seamma pássa go sis. Muhto de sáhttá leat nu ahte ii leat dat masa mun galggan váldit ovddasvástádusa. Muhto ahte mii geat ovddastat museaid, dálááiggi almmolašvuohta, dálááiggi historjáčállit ja kulturárbbi kuráhtorat, ain diktit vearrivuođaid dáhpáhuvvat struktuvrralaččat, min váilevaš máhttu geažil.

Foto: Márjá Karlsen

Individualiserejuvvon ovddasvástádus

Diibmá oahpásmuvaimet Morgenbladet «Forskningsfronten»:s nigerialaš-amerihkálaš filosofain Olufemi Taiwoin ja mo son cuiggoda dálááiggi identitehtapolitihka ja geardduheami das ahte galgá «addit sidjiide jiena». Čálli Ida Roland Birkvad čállá ahte Taiwo oaivvilda ahte elihtat leat ráđástallan identitehtapolitihka alcces ja goaridan dan guorus sátnin ja symbolan; lea gudnevuollegašpolitihkka mas sii, geain leat privilegiat, fertejit oaffaruššat, dan bokte ahte guldalit ja čáhkkehit saji. Gudnevuollegašpolitihkka mii dagaha ahte mii šaddat njáiggut ja heaŋgasat symbolaide, eatge baicce hukse ođđa lanjaid ja konstellašuvnnaid mat čielgasit rievdadit fápmogaskavuođaid ja historihka. Go olmmoš lea Norgga museaeanadagas, de lea Taiwo cuiggodeapmi juoga mii addá áddejumi ja oaivila. Lea ballu guoskkahit.

Gohčodeatnot dan rikki golmma caggin: Buorredáhttu, heajos oamedovdu ja váilevaš máhttu. Museabargin dáidá dát leat vearrámus vuolggasadji go galgá buori barggu dahkat. Mojunjálmmiid, gierdevaččat, ja vel vuollegašvuođain ge, geahččaladdat giela haga searvat dehálaš ságastallamiidda. Gaskavuođain main dovdá ahte ii leat dásseárvu ii leat olmmoš kritihkalaš iige hástal intellektuálalaš vuogi mielde. «Čáhkkehit earáid» sihke bávččagahttá ja váldá nuppis válddi ja goarida museála barggu. Dáinna lágiin bisuhat eahpebalánssa fámus: Gii galgá leat «šiega», ja gii galgá leat suhttan? Gii galgá «čáhkkehit», ja gii galgá «gáibidit saji»? Gii galgá gii galgá bajásgeassit, divvut, cuiggodit ja bagadit? Buorredáhtolaš olbmos leat buorit eavttut vuollegašvuhtii ja symboladaguide. Mii eat deaivvat olmmožin, muhto ovddasteaddjin – dainna gaskkain, eahpádusain ja historjjáin maid dat mielddisbuktá.

Ođđajagimánus lágidii Museene i Innlandet etihkkaseminára gos daddjui ahte museat galget leat morálalaš kompássan. Mun dovddan ahte in vel gal leat áibbas gearggus leat morálalaš kompássan.

Iežan bealis sáhtán dušše átnut ándagassii. Ja giitu, iežan buriid bargoustibiidda ja ovttasbargoguimmiide prošeavttas «Skakke folkedrakter»: Katja Fjeld, Dávvet Bruun-Solbakk, Anna-Stina Svakko, Liisa-Rávná Finbog, Marita Mikkelsen, Márjá Karlsen, Sissel Ann Mikkelsen, Mei Szetu, Dine Arnannguaq Fenger Lynge, Johan Aslak Hætta ja Ellen Bals.

Maja Leonardsen Musum
«Skakke folkedrakter» kuráhtor
Dán lea Ánne Márjá Guttorm Graven jorgalan davvisámegillii

 

Foto: Márjá Karlsen

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Forrige artikkel
Neste artikkel
Annonse
Annonser