museumsnyttlogo_554x

tore

Dokumentasjon av Nemko, i forbindelse med at virksomheten flyttes. Foto: Håkon Bergseth, Norsk Teknisk Museum

Tore Ledaal, visepresident og labansvarlig i Nemkogruppen

Dokumentasjon av Nemko, i forbindelse med at virksomheten flyttes.