mandag, 18. oktober, 2021

MENY

mandag, 18. oktober, 2021
Vårt prosjektElektrisk flyttesjau

Elektrisk flyttesjau

Etter 60 år i Gaustadalleen 30 skulle Nemko forlate kontoret i Forskningsparken ved Blindern og flytte inn i en ny tidsalder på Lysaker.

I 60 år har Nemkos ingeniører testet og godkjent alle typer elektrisk utstyr som koples i stikkontakten i de tusen hjem. Mange gamle testobjekter og håndlagd testutstyr var samlet opp. Noe var konservert og utstilt i en monter og noe var stablet bort skap innerst i mørke rom.

I tillegg hadde vi en stor samling bilder og arkivmateriale som dokumenterer alt vi har testet. Hva skulle vi gjøre med alt dette oppi flyttinga?

Hvordan ta vare på all denne historien?

Vi vurderte flere alternativer.

  1. Skulle vi pakke det ned, ta det med oss og stille ut noe i en ny monter?
  2. Skulle vi tenke at fortid er fortid – vi kaster det og begynner på nytt?
  3. Skulle vi sette det på et lager og tenke på dette når flyttingen var unnagjort?

Nemko var under statlig kontroll til 1991, da ble vi privatisert. Dette er ikke bare vår egen bedriftshistorie, men også norsk historie. Nemko har vært viktig for å sikre at farlige produkter ikke har kommet på markedet.

Slike prosesser skaper engasjement blant ansatte. De som hadde vært i Nemko i mange år ville ikke kaste noe som helst. Dette er jo historien vår – den må vi ta vare på!

Det ble snart klart for oss at vi ikke hadde kompetansen vi trengte. Vi trengte hjelp.

Vi kontaktet Teknisk Museum og lurte på om de var interessert i å overta samlingen. Fra vårt ståsted var jo dette en eksklusiv samling de ikke kunne gå glipp av.

Etter et besøk av museet kom det opp flere nye momenter.

  1. Ja, noe var interessant. Men museet har mottatt mange andre samlinger og hadde en del av dette fra før. Det ville bli en del til overs.
  2. Det som skulle til museet måtte registreres, dokumenteres og arkiveres. Kostnadene for dette var ikke i museets budsjetter, kunne Nemko støtte arbeidet økonomisk?
  3. Arkivmaterialet måtte Arkivverket vurdere siden vi var en statlig institusjon fra 1933 til 1990. Vi hadde ikke lov til å kaste noe av dette.

For oss som ikke jobber med slike ting til vanlig begynte det nå å bli mye å tenke på, og flyttedatoen nærmet seg faretruende.

Nemko har holdt til i Forskningsparken siden 1957. Mye av testutstyret Nemko har brukt siden den gang har vært faste installasjoner, innebygd i rom og vegger, som måtte rives og kasseres når Nemko flyttet ut. Teknisk Museum brukte en dag på å fotografere testsituasjoner med dette utstyret, dokumentasjon som etter hvert skal publiseres på digitaltmuseum.no. Samtidig gikk de gjennom samlingen og vurderte hva de skulle ha med. Fasiten ble at om lag 50 gjenstander måtte ordnes og registreres før overlevering.

Parallelt tok vi kontakt med Arkivverket, og fikk veiledning i hva vi måtte avhende og hvordan dette skulle gjøres. En større jobb med arkivering og registrering måtte til før vi kunne overlevere materialet, som endte på 28,5 hyllemeter.

Vi vurderte å be pensjonistene våre om hjelp til å identifisere og katalogisere utstyr og arkivmateriale. Denne tanken ble droppet underveis: Når det vi selv gjorde begynte å ta tid fordi det var artig å gå gjennom alt det gamle, hvor lang tid ville ikke da pensjonistene bruke på dette arbeidet? Vi valgte derfor å kjøpe inn arkivordningstjenester, og å støtte museet økonomisk for at de skulle kunne ta arbeidet med gjenstandene.

Hva skulle vi så gjøre med gjenstandene Teknisk Museum ikke ville ha? Folkene på museet hadde tenkt på dette, og satte oss i kontakt med en privat samler fra Notodden som kom ned en kveld for å ta en titt. Han holdt nemlig på med å sette opp et eget lite museum. For oss var det midt i blinken å få overlate gjenstandene til en som var genuint interessert og som hadde planer om å vise det frem for andre. Han tok imot nesten alt, om lag 150 gjenstander.

Nemko er på plass i nye lokaler, de gamle lokalene er ryddet ut og overlatt til ny eier. I de nye lokalene er vi rustet for fremtiden, her skal ny historie skrives. Den gamle historien er ivaretatt, og vi kan etter hvert søke opp denne på Digitalt museum og i Digitalarkivet der den blir tilgjengelig for alle som vil. Det ser vi fram til!

FAKTA // HVA ER NEMKO?

❱❱ NEMKO – Norges Elektriske Materiellkontroll ble opprettet i 1933

❱❱ Nasjonal godkjenningsinstans for elektrisk utstyr som skulle tilkobles det offentlige strømnettet

❱❱ Uavhengig selveid selskap siden 1990 (nasjonale oppgaver bortfalt med innføring av EØS-direktiver for sikkerhet)

❱❱ I dag et internasjonalt selskap som tilbyr testing, inspeksjons- og sertifiseringstjenester.

Tore Ledaal, visepresident og labansvarlig i NemkogruppenArtikkelforfatteren

Tore Ledaal er visepresident og labansvarlig i Nemkogruppen

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse