Bygghytte på UNESCO-liste

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har fått plass på UNESCO si liste over gode vernepraksisar. Det er det tredje norske bidraget til verdas immaterielle kulturarv. NDR jobbar saman med 17 andre bygghytter i Europa for å få bygghyttetradisjonen på UNESCO si liste. NDR er den eldste bygghytta i Norden, og blei oppretta i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen.