Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltBudsjettlekkasje: 5 millioner til museumsforskning

Budsjettlekkasje: 5 millioner til museumsforskning

I forslaget til nytt statsbudsjett er det satt av fem millioner kroner til forskning i norske museer. Pengene skal fordeles via phd-stillinger som lyses ut og administreres av Forskningsrådet.

«For å styrkja den vitskaplege kompetansen i musea vil Kulturdepartementet dei komande åra fasa inn eit titals stipendiatstillingar til museumsforsking», heter det i Stortingsmeldingen om museene i Norge som ble lagt fram i mars. Nå vil departementet gjøre ord til handling. I forslaget til statsbudsjett, som legges frem i Stortinget 12. oktober, vil regjeringen bevilge fem millioner kroner til stipendiatstillinger i museene.

– Med dette vil vi styrke norske museer som kunnskapsinstitusjoner og gjøre vår kultur og kulturarv mer tilgjengelig, sier Emma Lind, statssekretær i Kulturdepartementet.

KUNNSKAPSPRODUKSJON OG -FORMIDLING

– Museumsmeldingen gjelder fram til 2050, det er en melding for en generasjon, sier Lind.

– Den mener noe om hvilken posisjon museene skal ha i samfunnet. Vi ønsker at museenes rolle som kunnskapsprodusenter og kunnskapsformidlere skal befestes ytterligere. I norske museumssamlinger bor det så mange viktige, spennende og forskjellige historier. De er godt tatt vare på. Av og til kanskje nesten litt for godt. Kunnskapen vi kan få ved å lytte til gjenstander, foto og arkiv må gjøres tilgjengelig for et bredt publikum.

Stipendiatstillingene skal utlyses via Forskningsrådet. Det rimer med ønsket om en tettere kopling mellom museene og UH-sektoren, som også er signalisert i museumsmeldingen.

– Museene har et særegent utgangspunkt for forskning, gjennom den nærheten de har til samling og arkiv. Samtidig må forskningen skje i solide og levende fagmiljøer. Samhandling er et sentralt stikkord her. Museene er allerede ganske godt rigget for det. Vi ønsker å stimulere til ytterligere tverrsektorielt samarbeid, sier Lind.

«Rød boks» fra prosjektet Folkemuseene i mangfoldige samfunn – Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet. Foto: Randsfjordmuseet

VALGFLESK?

Lekkasjen kommer tre dager før valget, hvilket neppe er tilfeldig. Lind virker ikke bekymret for at satsningen vil trekkes tilbake.

– Det er brei enighet i Stortinget om å befeste museene som kunnskapsinstitusjoner, sier Lind.

– Da må man forplikte seg. Det føler vi oss sikre på at enhver regjering vil gjøre.

Også generalsekretær i Museumsforbundet, Liv Ramskjær, virker trygg på at denne bevilgningen blir realisert:

– Dette anser jeg som en ekte gladsak. Det er en fin oppfølging av både Brennautvalgets rapport Vilje til forskning fra 2020 og de foreslåtte tiltakene i museumsmeldingen fra 2021.

– Fem millioner er en beskjeden sum på Statsbudsjettet og dekker ikke «et titalls stipendiatstillinger», slik det heter i meldinga. Er det mindre enn man kunne håpe på?

– Nei, jeg hadde ikke forventet mer enn dette i første omgang, sier Ramskjær.

– Slik jeg leser det, er det en god start på en ny satsning.

– Hva syns du om at det er Forskningsrådet som skal administrere midlene?

– Jeg mener det er riktig. Det vil sikre kvalitet i utvalget av stipendiater samt god oppfølging av dem, sier Ramskjær.

Foto: Randsfjordmuseet

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser