Bladarkiv

Pdf-arkiv 2000 – dd

  • Papirutgaver kan lastes gratis ned herfra som pdf. Se nedenfor. Arkivet går tilbake til år 2000.
  • Kontakt redaksjonen om du ikke finner det du leter etter.
  • Vi har papirarkiv helt tilbake til 1951. Ta kontakt med redaksjonen hvis du ønsker en kopi eller vil komme og se i arkivet.

    Abonnere på tidsskriftet Museum? Send en e-post til redaksjonen, ring redaktør Ellen Lange på 482 58 183 eller les mer på denne siden.


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

ABM-ferd til Dei sameinte arabiske emirata

– Ein må vurdere risikoen for at desse arrangementa kan forårsake menneskerettsbrot, seier Amnesty om ABM-sektoren sine tre internasjonale kongressar. Som alle vel seg...

Snøhettta i Saudi-Arabia

Den 1. desember 2016 innviet kong Salman bin Abdulaziz kultursenteret som er oppkalt etter ham; The King Abdulaziz Center for World Culture i Dharan...

Viktig kunnskaping

Boka «Tingenes metode – museenes kunnskapstopografi» går inn i disse dilemmaene gjennom å fokusere på ting i ulike betydninger, og gjennom å komme med...

Ungdom som en del av «oss»?

I løpet av de siste årene har TrAP (Transcultural Arts Production) jobbet med å bygge opp prosjektet «Nøkkel til byen» som en del av...

Hva med de kontrære?

Hvem skal få delta, hvem skal ikke? Dette er et dilemma mange museer sliter med. Museumsmeldingen fastslår at norske museer skal ha sammenbindingskraft. Vi...