søndag, 28. november, 2021

MENY

søndag, 28. november, 2021

Pdf-arkiv 2000-2021

  • Museumsnytts papirutgaver kan lastes gratis ned herfra som pdf. Se nedenfor. Arkivet går tilbake til år 2000. Vi har for tiden en omlegging av arkivet og jobber med å liste alle utgavene uten innlogging.
  • Kontakt redaksjonen om du ikke finner det du leter etter. Dessverre er mangler enkelte utgaver.
  • Vi har papirarkiv helt tilbake til 1951. Ta kontakt med redaksjonen hvis du ønsker en kopi eller vil komme og se i arkivet.

    Abonnere på Museumsnytt? Send en e-post til redaksjonen, ring redaktør Ellen Lange på 482 58 183 eller les mer på denne siden.


2021

2020

2019

2018

2017

 

2016

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

2003

2002

2001

2000

 

 

 

 

Museumspublikasjonen: stein i felles kunnskapsbyggverk

I stadig større grad forventes museene å basere sin virksomhet på forskning, forskningsbasert kunnskap og vitenskapelige prinsipper. Museumsmeldingen som kom våren 2021 bekreftet og...

Helgeanbefalingen: Olje, hermetikk-grafikk og tull

Etter to ukers frafall pga stress, er helgeanbefalingen endelig tilbake. Denne uken går turen sørvestover: Det skjer i Stavanger! Nye, ambisiøse museumsprosjekter står nærmest...

Helgeanbefalingen: All makt til periferien

Hurra, helgeanbefalingen! Som vanlig totalt prisgitt enkvinnesjuryens innfall og hvor denne måtte befinne seg, mentalt og geografisk. Denne uka vil det si på bygda....

Strid om fusjon. Lokalmuseer danner egen enhet

Museumsreformen har vært et tema i regjeringsforhandlingene. Stod det til Arbeiderpartiet, skulle reformens intensjoner om færre og store museer etterleves med uforminsket styrke. Men...

Helgeanbefalingen: bygd og kyst, herregårder, industri og brasiliansk mat

Trofaste lesere av denne spalten vet at vi er uforutsigbare og subjektive så det holder, men også nokså opptatt av geografisk spredning og at...