Annonsere i Museumsnytt? 

Kontakt vår annonseselger John Larssen for et godt tilbud:

John LarssenTelefon: 934 99 304
E-post: Klikk her

 

 

Annonsere i papirutgaven?

Produksjonsplan for 2019:

Nr. 1:
Materiellfrist: 12. februar
Utgivelse: 5. mars

Nr. 2:
Materiellfrist: 7. mai
Utgivelse: 28. mai

Nr. 3:
Materiellfrist: 10. september
Utgivelse: 1. oktober

Nr. 4:
Materiellfrist: 12. november
Utgivelse: 3. desember

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Se vår Medieplan_2019

Målrett annonsene

Museumsnytt er et perfekt medium for målrettede annonser. Bladet går ut til alle medlemmene av Norges museumsforbund, i tillegg til noen individuelle abonnenter og gratismottakere i kulturforvaltning, politikk og media:

  • Museumsnytt har ca 10 000 lesere (TNS Gallup – 2016)
  • Opplaget er på 2 415 (2017/2018)
  • Det er høyest interesse for å lese annonser for kommende utstillinger.
  • 61 prosent oppfatter annonsene i bladet som relevante.
  • 94 prosent sier de er oppdaterte på hva som skjer innen kultur og historie.
  • 63 prosent har innkjøp som en del av jobben.

Kilder:
TNS Gallups leserundersøkelse fra 2016
Modellerte lesertall fra Kantar TNS
Fagpressens mediekontroll

Annonsepriser:

Format: Pris (4 farger):
2/1 side 9900
1/1 side 7900
bakside 7900
1/2 side 4900
1/4 side 3900

 

Annonsere på nettsidene?

Kontakt annonseselger John Larsen for priser og oppdatert informasjon om trafikk på sidene.

Bannere:

Annonse 1130 x 150 px, kr. 4000,- pr måned
Kr. 4000,- pr måned

Annonse 1130 x 300 px, kr. 6 000,- pr måned
Kr. 6 000,- pr måned

Eksempel på forside med banner:Forsidebanner

Stolper:

Annonse 320 x 500 px, Kr. 6 000,- pr måned
Kr. 6 000,- pr måned

Annonse 320 x 250,- kr. 4 000,- pr måned
Kr. 4 000,- pr måned

Eksempel på innside med banner og stolpe.