Annonsere i Museumsnytt? 

Kontakt vår annonseselger John Larssen for et godt tilbud:

John LarssenTelefon: 934 99 304
E-post: Klikk her

 

 

Annonsere i papirutgaven?

Produksjonsplan for 2020:

Nr. 1:
Materiellfrist: 11. februar
Utgivelse: 3. mars

Nr. 2:
Materiellfrist: 12. mai
Utgivelse: 2. juni

Nr. 3:
Materiellfrist: 1. september
Utgivelse: 22. september

Nr. 4:
Materiellfrist: 3. november
Utgivelse: 24. november

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Målrett annonsene

Museumsnytt er et perfekt medium for målrettede annonser. Bladet går ut til alle medlemmene av Norges museumsforbund, i tillegg til noen individuelle abonnenter og gratismottakere i kulturforvaltning, politikk og media:

  • Museumsnytt har ca 10 000 lesere (TNS Gallup – 2016)
  • Opplaget er på 2 415 (2017/2018)
  • Det er høyest interesse for å lese annonser for kommende utstillinger.
  • 61 prosent oppfatter annonsene i bladet som relevante.
  • 94 prosent sier de er oppdaterte på hva som skjer innen kultur og historie.
  • 63 prosent har innkjøp som en del av jobben.

Kilder:
TNS Gallups leserundersøkelse fra 2016
Modellerte lesertall fra Kantar TNS
Fagpressens mediekontroll

Annonsepriser:

Format: Pris (4 farger):
2/1 side 9900
1/1 side 7900
bakside 7900
1/2 side 4900
1/4 side 3900

 

Annonsere på nettsidene?

Kontakt annonseselger John Larsen for priser og oppdatert informasjon om trafikk på sidene.

Bannere:

Annonse 1130 x 150 px, kr. 4000,- pr måned
Kr. 4000,- pr måned

Annonse 1130 x 300 px, kr. 6 000,- pr måned
Kr. 6 000,- pr måned

Eksempel på forside med banner:Forsidebanner

Stolper:

Annonse 320 x 500 px, Kr. 6 000,- pr måned
Kr. 6 000,- pr måned

Annonse 320 x 250,- kr. 4 000,- pr måned
Kr. 4 000,- pr måned

Eksempel på innside med banner og stolpe.