Annonsere i Museumsnytt? 

John LarsenKontakt vår annonseselger John Larssen for et godt tilbud:

Telefon: 22 09 69 19
Mobil: 934 99 304
E-post: Klikk her

 

Annonsere i papirutgaven?

Se vår Medieinfo 2017 – PDF >>

Museumsnytt er et perfekt medium for målrettede annonser. Bladet går ut til alle medlemmene av Norges museumsforbund, i tillegg til noen individuelle abonnenter og gratismottakere i kulturforvaltning, politikk og media:

  • Museumsnytt har ca 10 000 lesere (TNS Gallup)
  • Opplaget er på 1928
  • Det er høyest interesse for å lese annonser for kommende utstillinger.
  • 61 prosent oppfatter annonsene i bladet som relevante.
  • 94 prosent sier de er oppdaterte på hva som skjer innen kultur og historie.
  • 63 prosent har innkjøp som en del av jobben.

Kilder:
TNS Gallups leserundersøkelse fra 2016
Modellerte lesertall fra Kantar TNS
Fagpressens mediekontroll

Annonsepriser:

Format: Pris (4 farger):
2/1 side 9900
1/1 side 7900
bakside 7900
1/2 side 4900
1/4 side 3900


Utgivelsesplan 2017:

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Nr. Materiellfrist: Utgivelse:
1 17. januar 07. februar
2 14. mars 04. april
3 23. mai 14. juni
4 05. september 26. september
5 07. november 28. november

Annonsere på nettsidene?

Kontakt annonseselger John Larsen for priser og oppdatert informasjon om trafikk på sidene.

Bannere:

Annonse 1130 x 150 px
Annonse 1130 x 150 px

Eksempel på forside med banner:

Stolper:

Annonse 320x500
Annonse 320×500
Annonse 320x250
Annonse 320×250

Eksempel på innside med banner og stolpe. NB! Stolper er kun på innsiden.