museumsnyttlogo_554x
HovedsakenAlt under samme tak

Alt under samme tak

Kronologi og tverrfaglighet skal stå i sentrum når Nasjonalmuseet åpner sin nye samlingsutstilling på Vestbanen i 2020.

Annonser

Tekst: Hanne Cecilie Gulstad og Signy Norendal
Foto: Thomas Johannessen

Museumsnytt kan som første medium presentere en oversikt over samlingsutstillingen på det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Se vedlagte pdf-er fra papirutgaven for rom-oversiktene.

Det er Nordens største kunstmuseum i Nordens største kulturbygg som åpner på Vestbane- tomten i Oslo i 2020. På 10 600 kvadratmeter, fordelt på 91 rom, skal vi få se rundt 6 000 kunstverk fra en periode på rundt 3 500 år.

PÅ TVERS: (f.v.) Prosjektleder Ida Bronken og de fire fagdirektørene Nils Ohlsen – eldre og moderne kunst, Nina Berre – arkitektur, Widar Halén – design og kunsthåndverk og Sabrina van der Ley – samtidskunst (ikke til stede i bildet), jobber sammen om å knytte kunst, design og arkitektur sammen i fortellinger på tvers av kunstarter og tid. Med seg i arbeidet har de om lag 70 fagansatte fra de ulike fagavdelingene. Foto: Thomas Johannessen
PÅ TVERS: (f.v.) Prosjektleder Ida Bronken og de fire fagdirektørene Nils Ohlsen – eldre og moderne kunst, Nina Berre – arkitektur, Widar Halén – design og kunsthåndverk og Sabrina van der Ley – samtidskunst (ikke til stede i bildet), jobber sammen om å knytte kunst, design og arkitektur sammen i fortellinger på tvers av kunstarter og tid. Med seg i arbeidet har de om lag 70 fagansatte fra de ulike fagavdelingene. Foto: Thomas Johannessen

 

Den nye samlingsutstillingen i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design vil romme alle museets fagområder: eldre og moderne kunst, samtidskunst, design, kunsthåndverk, og også arkitektur. Museumsnytt har møtt utstillingens prosjektleder Ida Bronken og museets fagdirektører. Sammen med ca. 70 fagansatte ved avdelingene, samarbeider de tett for å oppnå tverrfaglig formidling og varierte aktiviteter for et mangfoldig publikum i det nye museet.

KRONOLOGI MED INNGREP

Utstillingen vil bli kronologisk ordnet, samtidig som kunst, design og arkitektur skal knyttes sammen i fortellinger på tvers av kunstarter og noen ganger også tid. – Motivasjonen bak denne tverrfaglige oppbygningen er å gi publikum et nytt blikk og nye historier på museets samling, sier prosjektleder Ida Bronken. Eksempler på slik formidling blir mange og gjennomgripende, skal man tro fagdirektørene. I museets antikksal på hele 150 kvadratmeter (rom 1), får en skulptur av Arte Povera- kunstneren Giulio Paolini fra 1979 stå sammen med antikk skulptur, smykker, vaser og en spesiell sjeldenhet: koptisk tekstilkunst.
– Vi har mange slike intervensjoner, der et samtidskunstverk blir plassert sammen med historisk kunst, forklarer Widar Halén, fagdirektør for design og kunsthåndverk.

Tilsvarende grep gjøres med arkitektur.
– Arkitekturrommet vil skape noen fine forbindelser mellom fagområdene, forteller Nina Berre, fagdirektør for arkitektur. For selv om Nasjonalmuseets arkitekturavdeling fremdeles skal holde stand på Bankplassen, skal også objekter fra arkitektursamlingen plasseres inn i den nye samlingsutstillingen. Et langstrakt galleri vil vise en stor modellsamling som har tilhørt tidligere byplansjef i Oslo Harald Hals (rom 62). Samlingen inneholder fargerike arkitekturmodeller, og teller særlig mange tidlige modernistiske bygg fra 1930-tallet. Galleriet knytter an til et av museumsfasadens åpninger, et «flerbruksrom» med utsikt mot indre Oslofjord og Akershus festning (rom 32).

… MED NOEN UNNTAK

For den som husker tiden med Sune Nordgren fra 2003 til 2006, den første og mest omdiskuterte direktøren for det konsoliderte Nasjonalmuseet, vil formidlingsgrepene på tvers av fag antakelig høres kjent ut. Og nå når samlingen blir virkeliggjort og snart skal under samme tak, er en slik tankegangen kanskje omsider modnet i museet. Men de mest kontroversielle grepene til Nordgren holder nye Nasjonalmuseet seg unna. At Munch-salen (rom 60) blir med over til Vestbanen som en ren malerisal uten tverrfaglige inngrep, er et av dem. At gipssamlingen – som også måtte vike under Nordgren og aldri er kommet opp igjen – nå kommer tilbake i utvidet format, er et annet.

– Er Munch blitt en «helligdom» som dere ikke rører ved for å unngå kritikk fra konservative museumsgjengere?
– Nei, vi mener det er fint at det viktigste av Munchs kunst er samlet på ett sted, og tilgjengeliggjort på denne måten, sier Nils Ohlsen, fagdirektør for eldre og moderne kunst.
– Det blir et generøst rom som inviterer til kontemplasjon, men som også viser den store bredden i hans kunstnerskap. Det er mange som kommer til museet for å se Munch-salen. Så lenge den står godt på egne ben, ser vi ingen grunn til å endre på den.

FÅR (NESTEN) TA PÅ KUNSTEN

Nasjonalgalleriet fra 1881 ble i sin tid bygd som et rent skulpturmuseum, for å romme en samling på 800 gipsavstøpninger av skulptur, med tyngdepunkt på antikke verk. Gipssalen forble også senere et sentralt element i Nasjonalgalleriets faste utstilling, og en yndet studiesal for kunst- og kunsthistoriestudenter gjennom generasjoner. Nye Nasjonalmuseet tar nå grep om gipssamlingen, og gir den hele 280 kvadratmeter (rom 2) rett ved siden av Antikksalen.

MODELLEN over samlingsutstillingens 1. etasje i det nye Nasjonalmuseet er i biblioteket i administrasjonsbygningen til Nasjonalmuseet (Kristian Augusts gate 23), mens modellen over 2. etasje er i Nasjonalgalleriet (Universitetsgata 13). Prosjektleder Ida Bronken understreker at verken valg av kunstverk eller romnavnene (se de forrige sidene) kan anses som endelige. Foto: Thomas Johannessen
MODELLEN over samlingsutstillingens 1. etasje i det nye Nasjonalmuseet er i biblioteket i administrasjonsbygningen til Nasjonalmuseet (Kristian Augusts gate 23), mens modellen over 2. etasje er i Nasjonalgalleriet (Universitetsgata 13). Prosjektleder Ida Bronken understreker at verken valg av kunstverk eller romnavnene (se de forrige sidene) kan anses som endelige. Foto: Thomas Johannessen

– Ja, dette blir ikke bare en gjeninnføring, det blir en riktig stor sal hvor man kan se avstøpninger fra Babylons dager til renessansen, et tidsspenn på 3000 år, sier Ohlsen.
– Her satser vi stort på å inspirere til å tegne, med blyant eller digitalt, og vil sette ut tegnebrett, staffelier og stoler som publikum kan bruke. I to studiesaler blir det også nesten så man får lov til å ta på kunsten.
– Her kan man ønske seg verk fra våre 50.000 etsninger på papir, blant annet av Albrecht Dürer. En av mine kolleger tar disse frem fra magasinet, og med hvite hansker kan den besøkende holde originalverkene i sine engen hender, sier Ohlsen, som presiserer at slik kunst vil være montert på kartong slik at man ikke tar på selve tegningen, men likevel kommer nær verket og kan betrakte dets detaljer uten glass imellom.

I følge prosjektleder Ida Bronken vektlegges nettopp publikums deltakelse i den nye utstillingen. Vi legger opp til kreative formidlingstiltak som vil få et mangfoldig publikum til å føle seg velkommen og i varetatt, med blant annet åpne formidlingsaktiviteter i utstillingssalene, tre store formidlingsatelierer og et digitalt laboratorium, sier hun.

FAKTA// NYE NASJONALMUSEET:

❱❱ Åpner i 2020 på Vestbanen i Oslo
❱❱ Utstillingsareal samlet: ca 13 000 kvm
❱❱ Utstillingsareal skiftende utstillinger: ca 2 800 kvm
❱❱ Utstillingsareal samlingsutstilling: ca 10 600 kvm

SAMLINGSUTSTILLINGEN:

❱❱ 1. etg. eldre og nyere kunsthåndverk og design fra antikken til i dag.
❱❱ 2. etg. billedkunst fra 1500-tallet til vår egen samtid.
❱❱ Antall verk: ca. 6000
❱❱ Antall rom: 91 rom, hvorav 5 uterom
❱❱ Kunst fra 3 500 år samlet i én utstilling.
❱❱ Norges eneste samlingsutstilling som favner kunst, arkitektur og design fra antikken til i dag
❱❱ Første faste samlingsutstilling med samtidskunst i Nasjonalmuseet
❱❱ 130.000 kunstverk skal dokumenteres, konserveres og pakkes for flytting
❱❱ 70 fagpersoner jobber sammen om samlingsutstillingen.
❱❱ Samlingen får nær dobbelt så stort visningsareal i det nye museet.
❱❱ Statsbygg overleverer bygget til Nasjonalmuseet i 2019.
❱❱ Museet åpner for publikum i 2020.

Se også artikkelen Kan hoppe etter Nasjonalmuseet

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av Museumsnytt – nr. 5/2017. Kontakt redaksjonen for abonnement (kr. 300,- pr år)

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser