• Størst på face

    Hardanger fartøyvernsenter har svimlande 88 192 følgjarar på facebooksida si, og slår Munch-museet, Nasjonalmuseet og danske Vikingeskibsmuseet i Roskilde langt ned i støvlane på SoMe-plattformen.

  • Forskarar om evalueringskritikk: – Urimeleg angrep

    I kronikken «Fri oss frå evalueringstyranniet» kritiserer Ottar Grepstad evalueringsrapportane om museumsreforma som er gjort i ulike delar av landet. Forskarane kjenner seg ikkje att i kritikken.


  • Staten mot staten

    I Tyssedal har ein no ein slags catch 22: Eit statleg prinsipp om sektoransvar slår ihjel eit anna prinsipp om å bevare og bruke eit freda kulturminne på best mogleg...