• Alt under samme tak

  Kronologi og tverrfaglighet skal stå i sentrum når Nasjonalmuseet åpner sin nye samlingsutstilling på Vestbanen...


 • Kan vi stole på museene?

  I høstens valgkamp så vi en ganske merkelig, identitetsdrevet debatt; verdidebatten. Hva er norske verdier? Debatten avstedkom noen følelsesladde utfall om bl.a. enkelte matvarer, men den hadde også noen mer seriøse innslag: En sentral, norsk verdi er tillit, ble det hevdet. Og det er det vel også bred enighet om. Uten tillit faller Norge sammen. Museenes troverdighet Hovedsaken i dette bladet handler om et museum som har blitt kampsak i et politisk splittet Polen. Landets nåværende regjering ønsker nemlig å endre hele utstillingskonseptet i et nytt stort museum i Gdansk om andre verdenskrig. Utstillingens perspektiv samsvarer ikke med regjeringens foretrukne...

 • Ja til mål- og resultatstyring

  – Gi oss klare mål og lønn for strevet. Arne Julsrud Berg ønsker MER mål- og resultatstyring i museumssektoren


 • Alt under samme tak

  Kronologi og tverrfaglighet skal stå i sentrum når Nasjonalmuseet åpner sin nye samlingsutstilling på Vestbanen i 2020.