• Soga om vikingskipa

    Soga om behandlinga av dei tre store vikingfunna i Noreg, dei best bevarte vikingskipa i verda, er over 100 år med kamp for å bevare skattane forsvarleg og i tråd med den internasjonale betydinga av funna.

  • HISTORIA OM VIKINGFUNNA

    Soga om behandlinga av dei tre store vikingfunna i Noreg, dei best bevarte vikingskipa i verda, er over 100 år med kamp for å bevare skattene forsvarleg og i tråd med den internasjonale betydninga av funna.


  • Tid for ettertanke

    Vegen fram til pengeløyvinga som kom 2. september har vore lang. Med vikingskipmuseet inne i varmen på statsbudsjettet, kan vi no sjå på korleis vegen dit eigentleg har vore.