• Hvordan var det før?

    MUSEUMSSTATISTIKK: Fra 1970-tallet og fram til museumsreformen besto Kulturdepartementets museer av de fullfinansierte, de delfinansierte og de som fikk statlig støtte via fylkeskommunene.

  • Visste du at…

    MUSEUMSSTATISTIKK: Kva fylke får mest, nestmest og minst av Kulturdepartementet? Kvifor er det nesten bare staten som finansierer musea i Oslo? Kor mykje betaler KUD pr museumsbesøk i dei ulike fylka, og kva 10 museum får mest pengar av KUD?


  • VESTLANDSOPPGJERET

    MUSEUMSSTATISTIKK: Ingen veit heilt kva kriterium som ligg til grunn når Kulturdepartementet skal bestemme seg for kor stor del av museumsrekningane dei vil betale. På vestlandet er dei lei av å...