• Samfunnsrolle, sier du? Og hva betyr så det?

    Lite gjør en samfunnsrolleentusiast som meg mer lykkelig enn å se og høre begrepet samfunnsrolle alle steder. I strategiplaner, på nettsider, i foredrag og taler. Det er ikke grenser for hvordan museums-Norge vil fylle samfunnsrollen sin i dag.

  • For store spørsmål, for lite rom

    Oljemuseet bryter med sin egen suksessrike formidlingsform i utstillingen «Klima for endring». Det skulle de ikke ha gjort.