• Vikingkvadet

    En anmeldelse av utstillingen «Víkingr» på Kulturhistorisk Museum på det norrøne versemålet ljódaháttr.

  • Storskaladigitalisering

    Som svar på knusande kritikk frå Riksrevisjonen i 2017, legg Regjeringa no opp til storskaladigitalisering av kulturarv. Til dette vil ein bruke Nasjonalbiblioteket sin «digitaliseringsfabrikk » i Mo i Rana, og kanskje også arbeidskraft frå lisensavdelinga som skal leggjast ned.