• Talde feil

  I Statistisk Sentralbyrå sin årlege museumsstatistikk kjem det fram at norske museum fekk 9 prosent...


 • Flere utstillingsanmeldelser gjennom KAM

  I løpet av høsten 2018 og våren 2019 vil det bli publisert om lag 16 museumsanmeldelser på museumsnytt.no, gjennom KAM-prosjektet – Kritikk av museumsutstillinger.

 • Vandring i livets tre

  Livets tre er en solid basisutstilling og et godt utgangspunkt for formidlingsaktiviteter, men en dramatisk fortelling om artenes utvikling er det ikke.


 • Fra utskjelt til forbilde

  I mange år ble Blaafarveværket kritisert i museumskretser for ikke å drive etter museale prinsipper. I år kunne museet motta sektorens egen hederspris Årets museum.