• VESTLANDSOPPGJERET

    MUSEUMSSTATISTIKK: Ingen veit heilt kva kriterium som ligg til grunn når Kulturdepartementet skal bestemme seg for kor stor del av museumsrekningane dei vil betale. På vestlandet er dei lei av å...