• Forskarar om evalueringskritikk: – Urimeleg angrep

    I kronikken «Fri oss frå evalueringstyranniet» kritiserer Ottar Grepstad evalueringsrapportane om museumsreforma som er gjort i ulike delar av landet. Forskarane kjenner seg ikkje att i kritikken.

  • Fri oss frå evalueringstyranniet

    Dei har vore her i mange år. Med sine mange spørjeskjema, overflatiske analysar og uheldige rolleblandingar har forskingsinstitutt sendt frå seg den eine evalueringsrapporten etter den andre om museumsreforma.


  • Staten mot staten

    I Tyssedal har ein no ein slags catch 22: Eit statleg prinsipp om sektoransvar slår ihjel eit anna prinsipp om å bevare og bruke eit freda kulturminne på best mogleg...