Varmare, våtare, villare

STORMEN «NINA». Foto: Jarle Lunde, Suldal foto.

Varmare, våtare, villare vær, får historiske bygningar til å råtne i stadig raskare tempo. Det er ein av konklusjonane i avslutningsrapporten til eit klimaprosjekt leidd av Byggnettverket og Handverksnett. Formålet med prosjektet har vore å sjå på korleis musea møter utfordringane med eit meir krevjande klima. Rapporten kan lastas ned som pdf frå nett her.Join the Conversation