Forskning om kultur for barn

Kulturrådet utlyser forskningsmidler til prosjekter om kunsten og kulturens plass i barn og unges liv.

Forskning om kultur for barn

Satsingen skal ta i betraktning forhold i samtida som er med på å prege barn og unges estetiske erfaringer og som virker inn på vilkårene for deltagelse, utøvelse eller tilgang til kunst og kultur. Frist for innsending av prosjektskisse er 1. august.  Mer på kulturradet.noJoin the Conversation