VIL EVALUERE. Foto: Thomas Johannessen

7. mars vedtok et enstemmig storting å «be regjeringen gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud».Join the Conversation